Helft woningen Ermelo naar 'urgenten'

ERMELO - Ermelo gaat oplossingen zoeken voor de huisvesting van statushouders (asielzoekers die in Nederland mogen blijven). Moest Ermelo vorig jaar nog huisvesting zoeken voor in totaal 58 statushouders ( inclusief gezinshereniging), dit jaar bedraagt dat aantal al 70 statushouders (exclusief gezinshereniging) en het aantal zal nog verder oplopen, verwacht het college.

 De verwachting is dat dit jaar aan statushouders 30 tot 40 sociale huurwoningen zullen moeten worden toegewezen. ,,Dat houdt in dat ruim een derde van de in totaal circa 150 sociale woningen van Uwoon naar asielzoekers zal gaan'', aldus wethouder Jan van den Bosch. Hij geeft aan dat het college zoekt naar alternatieven. Statushouders hebben nog steeds voorrang boven de eigen inwoners van Ermelo. Een wetswijziging die de voorrang moet afschaffen, is nog steeds niet door de Tweede Kamer. De gemiddelde wachttijd voor een reguliere woningzoekende bedraagt in Ermelo ongeveer 6 jaar. Doordat steeds meer statushouders voorrang krijgen boven de gewone Ermeloërs, zou de wachttijd alleen maar gaan oplopen. Daarnaast heeft ook de groep urgent verklaarden, als gevolg van echtscheiding, woningontruiming, medische- en psychische klachten et cetera, eveneens voorrang heeft op de gewone woningzoekenden. Het college verwacht dat de helft van de woningen derhalve gereserveerd moet worden voor alle 'urgenten', met inbegrip van de statushouders.

Oplossingen

Omdat de druk op het sociale huurwoningenbestand van Uwoon nu wel erg hoog wordt, gaat het college nu  nadenken over oplossingen. Wethouder Van den Bosch: ,,We zoeken naar alternatieve woonruimte en we denken dan aan tijdelijke woonruimte voor 5 tot 10 jaar. We willen op de korte termijn eenheden creëren, een soort doorstroomwoningen die niet alleen voor statushouders bestemd zijn maar ook voor gewone woningzoekenden. We weten nog niet om hoeveel woningen het gaat en waar ze moeten komen, maar we denken aan tientallen eenheden. We weten ook nog niet om hoeveel alleenstaande statushouders het gaat of dat het om gezinnen gaat. We zijn in gesprek met het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) hierover.'

Wens

Volgens burgemeester André Baars is het niet mogelijk om als gemeente aan te geven welke statushouders de gemeente het liefste wil huisvesten. ,,We kunnen hoogstens een wens uitspreken. Gezinnen zijn wat gemakkelijker te huisvesten. Ook kunnen we met andere omliggende gemeenten onze wensen uitwisselen. Het COA ziet het liefst grote opvangcentra, maar we hebben al aangegeven dat Ermelo niet over dergelijke locaties beschikt.''