1369 mensen uit regio met bijstandsuitkering

ERMELO/HARDERWIJK/ZEEWOLDE -  Het aantal bijstandsgerechtigden bij Sociale Dienst Veluwerand (SDV) gelijk gebleven in 2015, dit ondanks dat de bijstandsuitkeringen landelijk gestegen zijn. Wel is het aantal werkloze werkzoekenden in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde is in 2015 met ruim tien procent gestegen.Dat heeft Sociale Dienst Veluwerand bekend gemaakt.

Het aantal klanten van SDV bleef echter gelijk. In Harderwijk bleef het aantal vrijwel gelijk, in Zeewolde daalde het aantal mensen die een uitkering aanvroeg met 4 procent. Ermelo had met een lichte stijging te maken. Ongeveer 1369 mensen uit de drie gemeenten ontvangen momenteel een bijstandsuitkering.

Stijging

Het aantal mensen in Nederland met een bijstandsuitkering stijgt. Momenteel hebben ongeveer 358.000 mensen een bijstandsuitkering. Dat Ermelo te maken heeft met een lichte stijging van bijstandsuitkeringen komt doordat deze gemeente veel ouderen met een afstand tot de arbeidsmark telt. In Zeewolde hebben veel jonge inwoners weer werk gevonden, daarom is daar het aantal mensen met een bijstandsuitkering gedaald.

Afwijking landelijke cijfers
Dat de Sociale Dienst Veluwerand afwijkt van de landelijke cijfers is mede te danken aan de goede controle op fraudebestrijding. Daarnaast door het project 'Niemand op de Reservebank'. Met dit project helpt SDV inwoners die een bijstandsuitkering hebben of aanvragen met het volgen van een traject, zo snel mogelijk naar werk. SDV kijkt goed naar de mogelijkheden van mensen zodat zij met het team van participatiecoaches, arbeidsbemiddelaars en accountmanagers de juiste match tussen werkgever en werkzoekende vinden.

Vluchtelingen
De Sociale Dienst heeft de taak om vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, een huis toe te kennen in Ermelo en Harderwijk. Dit wordt huisvestingstaakstelling genoemd. Dit jaar hebben de SDV-gemeenten (Ermelo, Harderwijk, Zeewolde) een gezamenlijke huisvestingstaakstelling van ongeveer 240 personen. Als gevolg hiervan krijgen ongeveer tachtig gezinnen een bijstandsuitkering.

Verwachting 2016
De Sociale Dienst verwacht ongeveer dezelfde resultaten voor 2016. Dit komt omdat volgens het Centraal Planbureau landelijk het aantal werkzoekenden zal toenemen. De invoering van de Participatiewet speelt ook nog steeds een rol. Mensen met een beperking die eerst in aanmerking kwamen voor een Wajong-uitkering, komen nu in de bijstand terecht.

De Sociale Dienst Veluwerand is verantwoordelijk voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.