Flitspalen en handhaving

ERMELO - Iedereen weet dat er te hard wordt gereden op de wegen. Of dat nu in de bebouwde kom is, een provinciale weg of de snelwegen. Het is een kwestie van gedrag! Dat klopt. Maar is dat een reden om dan maar niets te doen aan handhaving en dus meer veiligheid? Volgens mij moet het antwoord keihard NEE luiden.

Neem de Horsterweg in Ermelo. Daar mag 50 km worden gereden. Staat ook keurig op het wegdek. Maar weinig automobilisten houden zich aan die snelheid. Toch is de weg veilig, vindt de lokale overheid. Flitspalen zijn niet nodig, want die zijn niet toegestaan als ze niet digitaal zijn en dragen volgens het Openbaar Ministerie zelfs in veel gevallen niet aantoonbaar bij aan de verkeersveiligheid. Daarom worden ze in veel gemeenten na verloop van tijd gewoon weer weggehaald.Dat noem ik nou zo'n regelrechte drogreden: een redenering die wel aannemelijk lijkt, maar beslist niet klopt. Want zou je flitspalen neerzetten op de Horsterweg, dan wordt er wel degelijk minder hard gereden. Niemand wil in zijn portemonnee geraakt worden immers. Dan laat je het na enkele forse boetes wel uit je hoofd en rijd je langzamer. Je wordt dus een handje geholpen om je gedrag te corrigeren. Vervolgens komt na verloop van tijd de drogreden weer om de hoek: ze kunnen wel weg, want iedereen houdt zich aan de snelheid. Ja, dat haal je de koekoek! Als ze er staan, verdwijnt de snelheid. Maar wordt er, nadat ze zijn weggehaald, opnieuw gecontroleerd? Wedden dat er dan weer veel te hard wordt gereden! Een mens past zijn gedrag aan op het wel of niet aanwezig zijn van flitspalen. Zo is het en niet anders.

Mentaliteit

De lokale overheid moet gewoon eerlijk zijn en zeggen: we hebben geen geld over voor handhaving en wij kunnen het niet betalen. Dat zegt de wethouder in Ermelo gelukkig wel hardop. In die zin is hij goudeerlijk. Maar vervolgens wordt er direct achteraan gezegd 'dat het eigenlijk ook niet de taak is van de overheid, maar dat het een kwestie is van mentaliteit. De burger moet zijn gedrag zelf maar corrigeren. Weer zo'n drogreden. Het lijkt zo aannemelijk dat de burger maar moet wennen aan de terugtredende overheid in het kader van de Participatiemaatschappij. De overheid is kortom, niet meer verantwoordelijk voor veiligheid en handhaving, maar de burger zelf. Maar het klopt van geen kant. Want als dat waar is, dan zou je als overheid de burger ook de middelen en de mogelijkheden moeten geven om zichzelf te beschermen: in het verkeer en tegen criminaliteit. Maar dat doet de overheid nou net weer niet. 

Nieuw club

Daarom een vraag aan de lokale overheid in dit verband: mag de burger van Ermelo in het kader van Participatiewet zijn vege lijf zelf beschermen door het recht in eigen hand te nemen en zelf maatregelen te treffen tegen misstanden? Luidt daarop het antwoord 'nee', dan blijft de overheid dus verantwoordelijk voor veiligheid en handhaving. Ik zou dan zeggen: doe er dan wat aan en gebruik geen drogredenen om iets recht te praten dat krom is! Luidt het antwoord op de vraag 'ja', dan krijgen we een maatschappij waarin de burger dus zelf voor zijn veiligheid mag zorgen. Ik heb wel een paar leuke ideetjes! Zijn er burgers die ook voelen om zichzelf te beschermen? Dan vormen we wat mij betreft een club 'participanten Ermelo'. Iedereen mag zich aansluiten. Wij burgers van Ermelo verenigen zich in het kader: 'burgers komen op voor zichzelf, desnoods te vuur en te zwaard'. Ik heb er wel zin in. U ook?