Maidenspeech spannend moment

ERMELO - Een fascinerend en spannend moment voor elke politicus: de maidenspeech. De maidenspeech is de eerste keer dat een verkozen volksvertegenwoordiger in de plenaire vergadering een toespraak houdt. Een vertaling naar de provincie: de eerste keer dat een statenlid tijdens een Provinciale Statenvergadering spreekt. Het is de kans om je aan je mede statenleden te presenteren en je geeft hiermee ook gelijk een visitekaartje af.

De maidenspeech is met een aantal tradities omgeven. Zo mogen collega-politici niet interrumperen, dus je verhaal niet onderbreken met een vraag of opmerking. In de Tweede Kamer wordt de 'maiden' na afloop zelfs uitgebreid gefeliciteerd door collega's. Zo ver gaat het bij de provincie niet, maar de Commissaris van de Koning staat er wel even nadrukkelijk bij stil.

Een spannend moment, de eerste keer dat je je volksvertegenwoordigende rol in de politieke arena uitoefent. De afgelopen maanden hebben al veel van mijn collega's de eer gehad om hun maidenspeech te houden. En ze hebben de lat erg hoog gelegd. Geen korte verhalen in een paar kleine punten, nee prachtige speeches met een duidelijke kernboodschap.

Bedrijventerreinen

Vorige week was het mijn beurt. Het is iets waar ik al even naar uit zag, maar ook tegenop zag en zeker blij dat het eindelijk ging gebeuren. Helaas mag je het onderwerp van je maidenpeech niet zef kiezen. Het onderwerp dat op de agenda staat en waar jij woordvoerder van bent, dat gaat het worden. Voor mij was dat het rekenkamerrapport over bedrijventerreinen. Een uitdaging! Want bedrijventerreinen is een onderwerp waar ik nog niet zo goed in zit. Toch moet je als volksvertegenwoordiger een goed verhaal neer kunnen zetten waarin het CDA te herkennen valt. Mijn oproep aan het college was dan ook dat de provincie rekening moet houden met de regionale verschillen en niet te rigide op moet treden. En daarnaast is flexibiliteit binnen de regierol belangrijk om geen drempels op te werpen om bedrijventerreinen te ontwikkelen.

Met tevredenheid kijk ik terug, ik ben niet 'maiden' meer. Of zoals een collega-statenlid het zei: "nu hoor je er echt bij".