'Publiciteitsgeile aanstellers met megasalaris'

ERMELO - Afgelopen week donderdag diende ChristenUnie Ermelo bij monde van fractievoorzitter Ruud van Eijle nog een motie in om per burger van Ermelo circa 20 eurocent te doneren aan de lokale versie van 3FM Serious Request. Dit evenement werd op 12 december j.l. gehouden (opbrengst 4000 euro) op het Pauwenplein voor de inzamelactie voor oorlogskinderen in de wereld. De motie werd door geen enkele andere fractie gesteund, omdat ''het steunen van goede doelen aan de burgers zelf moet worden overgelaten'', aldus de overige raadsfracties. Zij stelden dat het steunen van goede doelen geen overheidstaak is.

Deze week werd aangetoond dat het standpunt van de raad van Ermelo, dat het steunen van goede doelen een taak van de burger zelf is, een juiste is. Het inzetten van een professioneel en goedbetaald model als oorlogskind in een promotiefilmje voor de inzamelactie van Serious Request, werd door veel inwoners van Nederland als 'volksverlakkerij' ervaren. Media-ethicus Huub Evers stelde dat Serious Request met het promotiefilmpje een valse werkelijkheid creƫerde om mensen hun portemonnee te laten trekken.

Dj's

Veel mensen blijken overigens niet veel op te hebben met serious Request waarbij drie dj's zich rond kerst een week lang laten opsluiten in een glazen huis en er platen draaien voor een goed doel. Uit de vele reacties op internet blijkt dat veel mensen het een commercieel bedelprogramma vinden. Normaalzanger Bennie Jolink betitelde de dj's in het glazen huis als 'een stel publiciteitsgeile aanstellers met een megasalaris'.  De vele reacties op de social media tonen duidelijk aan dat de burger zelf over zijn eigen centen wil gaan als het om goede doelen gaat, hoe sympathiek deze ook mogen zijn. De politiek van Ermelo heeft dat goed ingezien.