Tonselse Veld een echt hoofdpijndossier

ERMELO - De vele insprekers, 15 in totaal, uitten gisterenavond tijdens de commissie Infrastructuur en Ruimte veel kritiek op het bestemmingsplan Tonselse Veld. Zowel in negatieve als positieve zin. Spraken bewoners en sommige raadslieden over list en bedrog, er waren ook partijen, veelal bedrijven die zich in lovende woorden uitlieten. En incidenteel was er zelfs ruimte voor een pluim, zeer toepasselijk voor een pluimveebedrijf in dit gebied.

De bewonersgroep Tonselse Veld noemde de uitbreiding van camping De Haegehorst een list van het college, door dit deel van het gebied uit de Gelders Natuur Netwerk te knippen. Ook liet voorzitter Paul Raaijen weten te twijfelen aan de woorden van de wethouder. ,,U zegt dat afwikkeling van het verkeer niet via de Harderwijkerweg kan omdat het niet mag van de Provincie. Maar wij hebben ook met de Provincie gesproken en horen andere geluiden. De Provincie staat alleen geen rotonde toe maar geeft wel ruimte aan andere oplossingen, die zijn er, maar uw wil is er niet.''

Natuur grote verliezer
Vice-voorzitter Bert Stoter van NMP Ermelo noemde de natuur weer de grote verliezer in dit plan. ,,We krijgen nog meer kaalslag in Ermelo, net als toen bij de parken aan de Drieërweg. Hoe gaat de Haegehorst compenseren? Dat is niet SMART aan te tonen. De natuur verliest het opnieuw van het economisch gewin.'' Ook de eigenaresse van camping De Bosuil zei niet blij te zijn met de plannen voor uitbreiding van de Haegehorst. ,,Ik heb niets gelezen over innovatie. Wij vrezen dat met de rust in het gebied ook de recreant verdwijnt en het gebied achteruit gaat. We krijgen een bedrijventerrein naast recreatie. Waar is de democratie wanneer 350 bewoners worden uitgespeeld tegen 5 bedrijven?'' De inspreekster van de Bosuil noemde het sluipverkeer van met name vrachtwagens, dat – ondanks de drempels - nu al via de Jacob Catslaan naar en de Staringlaan naar het bedrijf van Ten Hove rijdt. Dat wordt straks nog veel erger.''

Rechten afgenomen
Adviesbureau Westrenen die namens Tomassen en Duck to Holding insprak, beweerde dat zijn cliënten rechten werden afgenomen om te kunnen uitbreiden ten behoeve van het welzijn van dieren. Hij gaf aan dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur. ,,Al 10 jaar geleden wilde de gemeente  grond aankopen van mijn cliënt. We besloten door te gaan en de bestemming van 1987 te handhaven, beide partijen waren akkoord. Maar ineens hoorden we niets meer. Is hier sprake van opzet? De bedrijven zijn niet fair behandeld. Het riekt naar misleiding.'' Westrenen dreigde in het uiterst geval naar de Raad van State te stappen. ,,Dan zijn er helemaal geen winnaars.'' Maar ook namens het bedrijf Koppen aan de Fazantlaan maakte hij bezwaren tegen de uitbreiding van de Haegehorst zo pal naast het bedrijf. ,,Het gaat om een groot areaal aan bos en compensatie aan de Flevoweg is in strijd met de wet. Het lijkt allemaal op salamitactiek.'' Westrenen zette vraagtekens bij de pachtovereenkomst van de Haegehorst. ,,Hoe is dit verzekerd? Het is in strijd met jurisprudentie. Van mijn cliënt is de bestemming tuinbedrijf afgepakt ten behoeve van de uitbreiding van de Haegehorst, daarbij wordt mijn cliënt onevenredig belemmerd.''

Veluwerijk
Voorzitter Jurgens van Veluwerijk sprak van een topprestatie van de wethouder. ,,U heeft het plan in 2686 pagina's beschreven. Een topprestatie maar nauwelijks te overzien.'' Hij noemde het plan een omgekeerde piramide. ,,U heeft niet gezorgd voor voldoende draagvlak. Bovendien leidt het tot planschade. Dit gebied heeft juist een kwaliteitsimpuls nodig om de recreatie te versterken. Het kan en moet anders. Alles draait hier om beleving, ruimte en sport, recreatie is immers de kracht van Ermelo. Bij instemming van dit plan wordt dit volledig teniet gedaan, terwijl u juist aan kracht en draagvlak zou kunnen winnen wanneer u de transport zou inbinden. Daar komt u wel overheen wethouder.''
Andere en positievere geluiden waren er ook. Onder meer van de heer Gelsing van Recron. ,,Wij zijn voor uitbreiding van de Haegehorst. Het is van groot maatschappelijk belang om de recreatie op de rails te houden zodat die toekomstproof kan blijven. Daarvoor is begrip en samenwerking nodig. En ik zie er niets listigs aan. Het past ook in Veluwe op 1 en oponthoud in het bestemmingsplan zou het beleid van Vitale Vakantieparken frustreren.''

Niet eerste keuze
Dat de ontsluiting voor bedrijven helemaal niet aan de achterkant zou hebben gehoeven, maakte de heer Bolier duidelijk. Voor zijn cliënt Bunschoten Veevoeders was hij jarenlang in gesprek met de gemeente. ,,Maar ontsluiting aan de Eendenparkweg was ook niet onze eerste keuze. Wij hebben ons laten overtuigen door de gemeente.'' Hij noemde het bestemmingsplan een win-win situatie. ,,Er is veel onderzoek gedaan en wat is het alternatief? Terug naar de eenden of kippen? Het levert ook werkgelegenheid op.'' Volgens Bolier geeft Bunschoten werk voor zo'n 14/15 man. En zoveel meer vrachtwagens zou de weg ook niet krijgen. ,,We denken aan 20 tot 30 meer vrachtwagens.''
De raadsman die namens Evert ten Hove insprak had niets dan lof voor het plan. ,,Het levert de bedrijven uitbreiding op die zij nodig hebben. Oude opstallen verdwijnen en nieuwe in het groen ingepast. Ook komen er fietspaden. Er is veel overleg geweest en we hopen dat we snel kunnen beginnen. Dat geeft een stevige impuls aan de economie.'' En passant vroeg hij nog een paar oude schuren te mogen opruimen om er een tweekapper te realiseren. ,,U heeft ook maatwerk toegepast voor de Haegehorst. Dan ruimen wij graag oude schuren op.''

Wijzigingsbevoegdheid
Maar inspreker Kraaij aan de Harderwijkerweg tegenover Mazier, toonde zich minder blij. ,,Na jaren overleg met de gemeente werd beloofd een wijzigingsbevoegdheid in het plan op te nemen zodat ik 2 woningen en een veld zonnepanelen zou kunnen plaatsen. Aan de voorwaarde om 500 meter te slopen kon ik niet voldoen, maar mogelijk in de toekomst wel en daarom zou die de wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen. Daar was geen woord Frans bij. Afgelopen donderdag werd mij mondeling medegedeeld dat is die nu niet krijg. De zaak wordt door de gemeente omgedraaid door de toets naar voren te halen, waardoor ik de wijzigingsbevoegdheid niet krijg en dat is in strijd met de afspraken.''

Droom
Inspreker Kuipers sprak in voor haar cliënt mevrouw Visser die haar droom, een paardrijdmogelijkheid voor sociaal zwakkeren te realiseren, zag vervliegen met het bestemmingsplan. ,,Denkt u nu eens mee en pas de sloopregeling aan dan kan zij haar ideaal verwezenlijken. U bepaalt de voorwaarden en je kunt ook andere afspraken maken.'' Ook voor haar cliënt aan de Harderwijkerweg 18 pleitte ze voor aanpassing. ,,Deze woning staat 40 meter van de weg en niet onder een hoogspanningsleiding en mag met de voorgevel niet aan de toegangsweg. In dit plan worden illegale situaties gelegaliseerd van woonvlakken die wel onder de hoogspanning liggen. En naast de woning van mijn cliënte komt een groot bedrijf. Hoe is dat mogelijk?''

Wordt vervolgd in volgend artikel ErmeloNext.nl