Bedrijf hoort eigenlijk thuis op regionaal bedrijventerrein

ERMELO - In de Commissie Infrastructuur en Ruimte van maandagavond werd de uitbreiding van de firma Kamphorst aan het Rode Schuurderwegje behandeld. Het college heeft al in februari 2015 ingestemd met de uitbreiding van het bedrijfsterrein aan de Rodeschuurderwegje.

Voor de omgevingsvergunning voor deze uitbreiding van ongeveer 1500 m2 bedrijf en aanleg van ongeveer 1600 m2 groenstrook rond dit perceel is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. De raad wordt dan ook voorgesteld om deze verklaring (vvgb) af te geven voor dit plan.

Het gaat om de uitbreiding van de bedrijfstbestemming zonder bouwblok van ongeveer 1500 m2 aan de noordzijde van het perceel en de aanleg van een robuuste groenstrook van ongeveer 1600 m2 langs deze uitbreiding en aan de westzijde van het perceel. Particulieren kunnen hun afval aan de oostzijde brengen en komen niet meer in de buurt van de eigen voertuigen van het bedrijf. De bouwmogelijkheden worden niet uitgebreid. Het bedrijf wordt landschappelijk ingepast.

Regionaal bedrijventerrein

Het gaat om een groot bedrijf in het buitengebied, dat wat betreft de oppervlakte terecht hoort op een regionaal bedrijventerrein. Een verdere uitbreiding past niet binnen het beleid. Maar gezien het feit dat de milieuvergunning niet wordt uitgebreid en het terrein alleen efficiënter wordt ingericht, en daardoor het terrein veiliger wordt, en er een kwaliteitsverbetering plaatsvindt voor de omgeving, heeft het college besloten om toch mee te willen werken aan deze uitbreiding.

Provincie

Omdat het plan niet binnen het provinciaal beleid past er moet overleg met de provincie plaatsvinden Het bedrijf aan de Rodeschuurderwegje  heeft een dermate grote omvang, dat het niet meer passend is in het buitengebied. Uitbreiding daarvan is dus ook niet zomaar toegestaan. Daarom moet met de provincie in overleg getreden worden of zij hiermee akkoord kunnen gaan. De verklaring van geen bedenkingen kan dan ook alleen worden afgegeven, onder voorbehoud dat de provincie ook akkoord is met het plan.

Met de provincie wordt in overleg getreden om te bepalen of een vvgb nodig is en hoe de provincie hier tegen over staat. Door beide vvgb's tegelijk aan te vragen, wordt zo min mogelijk tijd verloren voor initiatiefnemer. Indien de provincie geen verklaring van geen bedenkingen afgeeft, gaat het plan niet door.

De commissie wilde weten wanneer het nu echt de laatste keer zou zijn dat het bedrijf kan uitbreiden. ,,Al eerder zou het de laatste keer zijn, en nu is het dat weer. Kunnen we er zeker van zijn dat het nu echt de allerallerlaatste keer is?'', vroeg Anneke Knoppert (PE). Ook Leo van der Velden vond dat er wel grenzen moesten zijn. ,,Hoe gaan we met dergelijke grote bedrijven om in het buitengebied?'' Voorzitter Folkje Spoelstra vond het prima dat daar eens over gesproken zou kunnen worden, maar dan niet meer vanavond. ,,Het is al twaalf uur, de vergadering heeft lang genoeg geduurd.''Karel de Greef (CDA) wilde van de wethouder weten hoe het kan dat het voorstel van het college pas een jaar na goedkeuring van het college om mee te willen werken, aan de raad werd gepresenteerd. Dat kon wethouder Jan van den Bosch niet goed verklaren. ,,Maar ik ga niet meteen mea culpa zeggen. Ik weet niet waar het precies aan heeft gelegen, dat wil ik eerst nagaan.''

Het stuk wordt een hamerstuk in de raad.