In gesprek met de fractievoorzitter van CDA Ermelo

ERMELO – Hij werd in maart 2014 nieuw gekozen in de gemeenteraad van Ermelo voor CDA Ermelo. En werd ook nog eens door de fractie gekozen als fractievoorzitter. Hoe is het met hem en de partij, zo ongeveer op de helft van de raadsperiode? Is hij nog steeds zo enthousiast? En hoe kijkt hij halverwege de raadsperiode terug en vooruit? Zijn alle doelstellingen gehaald en zo niet, wat moet er nog gebeuren?

ErmeloNext gaat in gesprek met Sarath Hamstra, de bevlogen jonge politicus die zijn eerste schreden in de politiek zette in de Tweede Kamer, als persoonlijk medewerker van onder meer partijgenoot Sabine Uitslag en daarnaast bij vier andere CDA-Tweede Kamerleden. Hij schreef onder meer mee aan het Wmo-rapport 'Gezelligheid kent geen tijd' over intimiteit in het verzorgingshuis, waarbij het taboe wordt doorbroken van echtelieden, die wel op bezoek mogen bij hun partner in het verzorgingshuis, maar er niet mogen blijven slapen.

Uitdaging
Zijn raadswerk in Ermelo ziet Hamstra als een regelrechte uitdaging. ,,Het percentage nieuwe raadsleden dat aantrad na de laatste gemeenteraadsverkiezingen was hoog. Ook het CDA Ermelo kreeg 5 nieuwe mensen en het college bestond voor maar liefst uit de helft nieuwe mensen. Dan is het zaak het optimale uit het team te halen en uit de portefeuilles. Niet voor onszelf maar voor de samenleving. We hebben immers tijdens onze verkiezingscampagne niet voor niets steeds gewezen op de kracht van de samenleving. We hebben veel beloofd aan de kiezers en dan moet je het ook waarmaken.''

Samenleving
Volgens de jeugdige fractievoorzitter is door zijn partij veel werk verricht buiten het gemeentehuis. ,,We hebben echt de aansluiting gezocht bij de samenleving. Van de 10.000 huishoudens in Ermelo hebben we er maar liefst 5.000 bezocht, tijdens de campagne. Ook hebben we het oude spreekuur veranderd. Nu zitten we elke maand een keer in het Pakhuis, op een zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur. Heel laagdrempelig, en, omdat mensen dan vaak toch in het dorp zijn, lopen ze meteen even door.'' Naast voornoemde activiteiten van CDA Ermelo, verzorgt CDA ook thema-avonden voor wijkbewoners. Hamstra: ,,Het thema is 'aanschuiven in de wijk'. Het leuke is dat we eerst koken voor bewoners en dan met hen in gesprek gaan. In de Wijk West waren burgers, leden van sportverenigingen en de wijkvereniging aanwezig. En in wijk Oost heeft Esther Heutink Italiaans gekookt en daarna gingen we in groepjes in gesprek. Ook wijk Zuid is aangedaan. Er kwamen toch wel twintig mensen op af, meer hoeft niet want je wilt ook tijd nemen om goed te kunnen luisteren naar de mensen.'' Hamstra noemt ook de grote thema-avonden zoals zwembad Calluna en het woningbouwprogramma en de starterswoningen. ,,De resultaten zijn beschikbaar voor iedereen. We hebben bemerkt dat onze bevindingen betreffende de starterswoningen voor jongeren toch verschilden van die van het woononderzoek (woON) uit 2012.''

Voordeel
Dat de fractie uit zeven mensen bestaat is een groot voordeel, vindt Hamstra. ,,Daardoor kun je het werk goed verdelen, maar nog belangrijker is dat deze mensen ook allemaal zo enthousiast zijn en zo hard lopen. Ze zijn stuk voor stuk tot op het bot gemotiveerd en ik denk dat het CDA Ermelo daarom in staat is geweest een stempel te drukken in Ermelo op veel onderwerpen.'' Maar ondanks dat is er nog een wereld te winnen, denkt Hamstra. ,,Zijn er nog jongeren die Ermelo verlaten? En wat willen we dan in de toekomst. Daar willen we nog wel een plan op maken, wat nu al gebeurt. In de verkiezingstijd was er meer leegstand dan nu in het centrum. We hadden toen plannen om er jongeren in te huisvesten, maar nu zullen we dus ook op innovatieve manier tot andere creatieve concepten moeten komen.'' Hij is blij met het vernieuwde centrum. ,,Daarin is veel geïnvesteerd en dat moet ook want we moeten zorgen voor een aantrekkelijk centrum, dat heeft een aanzuigende werking op de economie. We hebben ook een goede centrummanager. Zij heeft goede ideeën hoe het centrum kan floreren. Ondernemers moeten er ook zelf de schouders onder steken en niet alleen automatisch naar de politiek kijken.'' Het dorpse karakter in Ermelo moet wel worden bewaard, vindt Hamstra. ,,Dat is belangrijk. We willen een harmonieus geheel in Ermelo met behoud van de dorpse uitstraling. Als raad hebben we hierin een controlerende rol.''

Debat
Eigenlijk heeft Hamstra alleen maar positieve verhalen over zijn tijd in de raad. Wel geeft hij aan wat meer het debat te willen, maar dan wel hard op inhoud maar zacht op relatie. ,,Ik ben van het debat en dat mag wat mij betreft wel wat scherper. Bij uitstek is daarvoor de kadernota geschikt. Komende zomer moeten wij de kaders vaststellen en ik hoop dat dan het debat losbarst. En dan niet met het college maar met de overige raadsfracties.'' Dat de overheid terugtreedt en meer overlaat aan de samenleving, betekent volgens hem niet dat de zwakkeren uit de samenleving aan hun lot worden overgelaten. ,,Wanneer mensen zoveel kwijtraken dat zij niet meer rond kunnen komen, komen wij voor hen op. Ons motto is 'algemeen wat kan maar maatwerk waar dat moet'.

Gemoedelijk
Het is duidelijk, Sarath Hamstra is een bevlogen politicus die de sociaal zwakkeren een warm hart toedraagt. Het fractievoorzitterschap is pittig, maar hij ervaart het niet als te zwaar. ,,Er is goed en plezierig contact met de andere fracties. Het gaat hier gemoedelijk toe, dat heeft ook debat.nl zo ervaren, een site die ons een poosje heeft gevolgd.'' Ook persoonlijk heeft Hamstra een goede klik met de coalitiefractievoorzitters. En daarnaast ervaart hij ook het contact met de fractievoorzitters van de oppositiepartijen als prettig, ook al werd hij tijdens zijn maidenspeech door de toenmalige fractievoorzitter van VVD Ermelo, Hugo Weidema, al direct flink aangepakt. ,,Je moet als raadslid een dikke huid hebben en ik had als beginnend raadslid al de nodige ervaring in de politiek opgedaan in Den Haag. De kritische woorden van de VVD heb ik dan ook als goed ervaren. Dan is direct helder wat je te wachten staat en zoals gezegd ben ik van het debat.''

Hamstra ziet de komende twee jaar dan ook met veel plezier tegemoet. ,,Er is nog veel werk aan de winkel, lang niet alles uit ons verkiezingsprogramma is nog verwezenlijkt. Zo komen de lanen in Noord nog op de agenda en natuurlijk een groot thema als Calluna dat aan meer raakt dan alleen ruimte.''

'In gesprek met' wordt vervolgd met de fractievoorzitter van Progressief Ermelo: René Arts.