CU niet blij bij milieucirkel van 30 meter

ERMELO - Donderdagavond werd met grote meerderheid van de raad het - gewijzigde voorstel - van het college, om het voorkeursrecht te vestigen op locatie Oor, aangenomen. Op deze locatie zullen huizen worden gebouwd, evenals op de locatie De Driesprong. Op de gronden van de beide garages Bronkhorst en Ruiter zal echter - door een amendement van de raad - geen voorkeursrecht worden gevestigd. De ChristenUnie sprak daar bij monde van Ruud van Eijle teleurstelling over uit.

,,We zullen wel instemmen met het voorstel, maar wij betreuren het dat het prachtige voorstel van het college het niet volledig heeft gehaald vanwege een amendement in de vorige vergadering. We hadden graag gezien dat ook op het terrein van de garages woningen waren gebouwd'', aldus Van Eijle. Ook Wouter Vogelsang (BurgerBelang Ermelo) had kritiek op het voorstel. ,,We hebben bij het vaststellen van Bestemmingsplan Kom 2013 grote fouten gemaakt. Er is een probleem gecreëerd. Er was wel een wijzigingsbevoegdheid opgenomen op het perceel van Oor, maar niet op de garages. Daarmee hebben de mensen hun bedrijfsvoering zeker kunnen stellen en we hebben daardoor een mini-Kerkdennen gecreëerd. Wij achten het niet juist dat op de garages niet het voorkeursrecht wordt gelegd, en op Oor wel. Het voorkeursrecht vertroebelt de onderhandelingen. Wij zijn tegen het voorstel van het voorkeursrecht.''

Blij

Leo van der Velden (SGP) stelde juist wel blij te zijn met het opknippen van het voorkeursrecht. ,,We hadden het voorstel anders niet kunnen steunen. De bedrijven geven aan er prima te zitten. Van een Mini-Kerkdennen heeft het niets weg, daar wil ik niet op ingaan. De erven Oor worden niet benadeeld, de brand heeft ervoor gezorgd dat de waarde nihil is. Maar we kunnen wel de helpende hand uitsteken naar de familie, we hoeven ze niet koste wat het kost uit te knijpen. Maar dat is volgens ons ook niet de insteek van het college.''

Mini-Kerkdennen

Karel de Greef was geïrriteerd door het herhaaldelijk refereren aan Kerkdennen, door BBE die avond. ,,Er mogen wat problemen zijn, maar we zijn trots op Kerkdennen.'' Hij weerlegde de kritiek van ChristenUnie. ,,Bemog heeft al aangeven graag dat stukje grond te willen overnemen. Zij willen het achterste gedeelte van het terrein graag ontwikkelen en het monumentje weer teruggeven aan de samenleving.'' Ook Bea van 't Hul (Progressief Ermelo) vond dat de rechten van de garages gewaarborgd moesten worden. ,,We hebben het plan zonder wijzigingsbevoegdheid vastgeteld in 2013 voor de garages. Maar ook willen we wel dat de erven Oor een fatsoenlijke prijs krijgen voor hun grond.''

Milieucirkel

Ruud van Eijle benadrukte het ook belangrijk te vinden dat bedrijven niet beperkt worden in hun activiteiten. ,,Maar niet tot elke prijs, zeker niet omdat ze bereid waren tot minnelijke verkoop. Rechten tellen zwaar, maar nu worden die aangetast door een milieucirkel van 30 meter. Verrijst hier een muur?'' Wethouder Jan van den Bosch stelde dat het college ook had voorgesteld de garages mee te nemen in het voorkeursrecht en deze op te nemen in de exploitatie. ,,Daar hadden we goede gronden voor. Maar de raad heeft anders beslist met het amendement. Toch is er wel een oplossing voor de milieucirkel, door middel van een geluidsvoorziening. Dat is technisch wel mogelijk.''

 Rechtszekerheid

De Greef verdedigde zijn amendement en voerde aan dat er rechtszekerheid was gegeven aan de garages in 2013. ,,De ene eigenaar gaf aan open staan voor minnelijke verkoop, maar de ander absoluut niet. Dat telt zwaar voor het CDA, zeker omdat het maar om een paar woningen gaat.''  Van Eijle verweet het CDA op zijn beurt dat CDA het belang van bedrijven zwaarder liet tellen dan het algemeen belang, door het gebied op te knappen met mooie huizen. Maar De Greef benadrukte nogmaals dat Van Eijle het te somber inzag. ,,Bemog ziet geen problemen in de aanwezigheid van die twee bedrijven. Bovendien kost het heel veel geld om 2 bedrijven uit te kopen om er slechts 4 huizen voor te kunnen bouwen. Dat is geld in de sloot gooien, maar ook nog eens bedrijven hun rechtszekerheid ontnemen. Dat is ons motief.''

 

Daarop werd het gewijzigde voorstel aangenomen. Alleen BBE stemde tegen.