College komt met nieuwe belangenmatrix

ERMELO - Het college van Ermelo komt met een Nota Onverharde Wegen. Hierdoor is het mogelijk om een zorgvuldige belangenafweging te maken bij het treffen van maatregelen rond het gebruik van deze zandwegen. Over deze onverharde wegen krijgt het college met name in de zomer wel eens klachten.

,,We willen het liefst deze wegen onverhard houden vanuit natuur, cultuurhistorische en landschappelijke waarden'', zegt wethouder Jan van Eijsden. De belangen zijn weergegeven in een belangenmatrix, waarin de belangen worden geïnventariseerd. ,,Dit zorgt ervoor dat wij als gemeente de klacht kunnen leggen langs een meetlat, waardoor we een objectieve afweging kunnen maken. Dat kan inhouden dat er niets gebeurt, dat we het onderhoud kunnen verhogen, er een halve verharding wordt gerealiseerd, maar ook dat er bij voorbeeld een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer kan worden ingesteld. Het liefst laten we de wegen echter zoals ze zijn, dus onverhard.''

Volwaardige verkeersfunctie

In Ermelo liggen in totaal 138.000 vierkante meter onverharde wegen. Het gebruik varieert van alleen recreatie tot volwaardige verkeersfunctie. De intensiteit op deze wegen varieert hierdoor sterk. De klachten van bewoners en gebruikers gaan veelal over stof of kuilen in de weg. Volgens wethouder Van Eijsden zouden veel van deze klachten kunnen worden weggenomen wanneer mensen daar zachter gaan rijden. ,,De praktijk leert dat hardrijders vaak uit de eigen buurt komen, mensen zouden elkaar daar op kunnen aanspreken. Het voordeel echter van een belangenmatrix is dat we een objectieve afweging kunnen maken, of er en welke maatregelen eventueel nodig zijn. Zo kun je ook bezien of er vaker kuilen kunnen weggeschaafd. Maar het moet ook duidelijk zijn dat veel bewoners aan zo'n weg van te voren wisten dat zij aan een dergelijke weg wonen. Ons uitgangspunt is dan ook het behoud van de wegen vanwege de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Bedrijven, woningen en recreatie moeten bereikbaar blijven, maar dat mag niet ten koste gaan van deze waarden. Het zijn erftoegangswegen, waarbij het gemotoriseerde verkeer ondergeschikt is aan die waarden.''