Omwonenden:  'Wees eerlijk en verstop plannen niet'

ERMELO – Een aantal zeer boze insprekers sprak dinsdagavond laat en tot grote verbijstering van de commissie Infrastructuur en Ruimte, schande uit over de handelswijze van het college. Aanleiding was het plan van het college voor een nieuw te bouwen grote woning met paardenbak aan de Watervalweg, dat zat verstopt achter een plan Veldzicht Noord 4e fase. Dit verkavelingsplan is volgens het college nodig om Veldzicht Noord 4e fase mogelijk te maken. Eigenaar De Wit van de Fokko Kortlanglanglaan 106 (toekomstig Veldzicht Noord 4e fase) moet hiervoor worden uitgekocht en de bedoeling is hem te verhuizen op landbouwgrond aan de Watervalweg omdat er volgens het college, geen andere locatie voor hem zou zijn te vinden.

Pislink waren ze, de insprekers bestaande uit bewoners en eigenaren van een camping aan de Watervalweg. ,,U heeft ons niet betrokken en zelfs onjuist geïnformeerd toen wij naar de geruchten over bouwplannen vroegen op het gemeentehuis. Ons werd verzekerd dat als er een plan zou liggen, dit via de normale procedure zou gaan. Maar we hoorden niets meer, zelfs niet na telefonisch contact van onze kant. Bij toeval hoorden we het op het gemeentehuis  en hebben we de griffier gebeld. Nu blijkt dat het plan dat het landschap ingrijpend verandert, verstopt is in een plan voor Veldzicht Noord en dat wij zelfs niet eens zijn uitgenodigd voor deze vergadering en ook niet genoemd zijn als belanghebbenden. U raad wordt door het college gegijzeld. Al op 29 december 2014 is er grond aan de Watervalweg gekocht door De Wit, het college wist dit wel. Maar wij zijn buiten de inspraak gehouden. In Italië noemen ze dit de maffia.''

Volbouwen platteland
De insprekers verweten het college bovendien dat het bezig was met het volbouwen van het platteland. Een van de insprekers vertelde dat zij haar huis juist had gekocht met het oog op de ruimte. ,,Maar in korte tijd verschenen er 8 woningen naast mij en nu geeft u toestemming aan een bedrijf met paarden om aan de Watervalweg een villa te bouwen met paardenbak. Dat noem ik onfatsoenlijk. Wij hebben niet eens tijd gehad om de stukken te bekijken, want we wisten vanmiddag pas dat u vanavond dit plan met haast er doorheen wilde jagen. Daar pasten natuurlijk geen lastige omwonenden bij. We zijn volkomen onvoorbereid en spreken nu uit de losse pols in. Wat u doet is onrechtmatig. Wees eerlijk en geef omwonenden de kans hun stem te laten horen. U bouwt het platteland vol met villa's. Ik houd mijn hart vast voor de toekomst.''

Verantwoordelijkheid
De insprekers beloofden de commissie en het college door te gaan tot de hoogste rechter indien hun rechten zouden worden geschonden door deze aanpak door het college. ,,Wij hopen dat u als raad uw verantwoordelijkheid neemt. Nergens was informatie te vinden, er heerst hier geen openheid. Wanneer wij voor de bouw van een schuurtje toestemming vroegen, werd ons streng voorgehouden dat het bestemmingsplan geldt. Dat stelde ons gek genoeg gerust, dan wisten we tenminste zeker dat het gerucht dat er op landbouwgrond zou worden gebouwd, niet waar kon zijn en dat de gewone procedure gevolgd zou worden. Maar het tegendeel is waar, telkens maakt u een nieuw plan, dat niet conform het bestemmingsplan is, mogelijk op landbouwgrond. U speelt geen eerlijk spel.'' De eigenaar van de camping, Robbert van der Horst, stelde dat rust en open ruimte voor zijn camping essentieel waren en dat dat nu werd bedreigd.

Overrompeld
De commissie was geheel overrompeld door de geheel onverwachte inspraak van de omwonenden. Eigenlijk waren er commissieleden die aanvankelijk positief stonden tegenover het verkavelingsplan van het college. Maar na de forse en emotionele inspraak rezen er vragen. Waarom waren de omwonenden niet gekend in de plannen. En hoe hadden de bewoners de plannen kunnen vinden in een ander document? Wethouder Jan van den Bosch had heel wat uit te leggen over de gang van zaken.

Hij verdedigde zich door te stellen dat het college al jaren bezig was met het verwerven van grond voor het laatste stuk bedrijventerrein Veldzicht Noord 4e fase. ,,De verwervingstrajecten gaan moeizaam. Met de familie De Wit zijn we al tijden aan zoeken naar een geschikte locatie voor een perceel met paardenbak. Hij is bereid tot een minnelijke oplossing. Maar we kunnen de geschikte plek niet vinden en wij vinden dat het inpasbaar is aan de Watervalweg met een verandering van het bestemmingsplan. De Wit zou dan zelf gaan communiceren met de buurt. Wij vonden dat we het eerst aan de commissie moesten voorleggen, het is het kip en ei verhaal. Wij vinden dat u moet beslissen hoe u er tegenover staat.'' Van den Bosch verzekerde de commissie dat de normale route zou worden doorlopen. ,,Ook met een verklaring van geen bedenking kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie bezwaar maken. De raad bepaalt en burgers hebben het recht het ergens niet mee eens te zijn.'' Dat ontlokte op de tribune een emotionele uitroep van een van de insprekers: ,,Wij hebben ook het recht gekend te worden als burger in plannen.''

Paarden en herten
De commissie vond de kwestie Watervalweg erg lastig. De Wit, die uitgekocht wordt door de gemeente, had immers in 2014 al landbouwgrond aangekocht aan de Watervalweg voor 110.000 euro. Zijn pas mocht niet worden afgesneden. Ook vond de commissie dat zeer slordig was omgegaan met de bewoners. Daarnaast werden vraagtekens gezet bij het feit dat er zolang gezocht moest worden naar een vervangend perceel voor De Wit. Er is immers genoeg te koop in Ermelo voor mensen met paarden?

Leo van der Velden (SGP) had onderhand zijn buik vol van de paarden in Ermelo. ,,Het lijkt wel of het in Ermelo steeds over paarden gaat, ik stel voor dat Ermelo zich voortaan profileert met paarden in plaats van herten.'' Han Wilhelm (BBE) stelde dat de omwoners gruwelijk waren omzeild. ,,Er is meer misgegaan aan de Watervalweg, een ezel (of toch een paard – red.) stoot zich toch geen tweede keer et cetera?'' Monique van den Broek (VVD) zei nog wel een perceel te weten in Speuld dat te koop stond. Mét paardenbak. Ze doelde hiermee op de geruchtmakende burenruzie in Speuld over de wedstrijdpaardenbak die daar moest komen, maar er niet kwam en waardoor een toekomstig VVD-fractievertegenwoordiger voor Ermelo opstapte. Wethouder Jan van den Bosch hield echter vol dat er geen passende plek was in Ermelo voor De Wit. Blijkbaar heeft deze eigenaar zoveel eisen gesteld aan het college dat er niets te vinden is en de vraag rijst natuurlijk of De Wit niet met zo'n groot eisenpakket is gekomen komen dat er niets passends kan worden aangeboden. Volgens Anneke Knoppert (PE) zijn de twee locaties niet in de verste verte met elkaar te vergelijken.

Eruit knippen

Uiteindelijk werd besloten de rest van het plan wel voor de raadsvergadering voor besluitvorming te agenderen maar het element Watervalweg er uit te knippen. Over dit onderwerp komt het college dan later terug. Eigenaar van de camping Robbert van der Horst reageert na afloop een beetje opgelucht. ,,Maar we zijn er nog lang niet. We waren er nu maar net op tijd bij, kan je je voorstellen wat er gebeurd was, als we het niet hadden vernomen?''

Lees verder over het onderwerp Veldzicht Noord op ErmeloNext in een volgend artikel.