Bedrijf drie keer groter dan toegestaan volgens beleid Provincie

ERMELO – Het college wil het bedrijf Fourwood, dat nu al voor een deel in Ermelo gevestigd is en twee nevenvestigingen heeft in de regio, in zijn geheel naar Veldzicht halen. Het bedrijf is echter bijna drie keer zo groot dan is toegestaan op basis van regionaal en provinciaal beleid. Er is een kavel van 14.000 vierkante meter nodig waar 5000 is toegestaan. Een bedrijf van de grootte van Fourwood zou eigenlijk naar het regionale bedrijventerrein in Harderwijk moeten verhuizen.

Het college meent echter dat er voldoende argumenten zijn om een uitzondering voor het bedrijf mogelijk te maken. Het bedrijf, dat onderdeel is van De Vierhouten Groep, is al gevestigd in Ermelo en wil graag in zijn geheel naar Ermelo verhuizen, het zou goed zijn voor de werkgelegenheid (12 fte komen extra in Ermelo) en er zou milieuwinst te behalen zijn omdat de vrachtwagens van het bedrijf dan niet meer van drie locaties hoeven te rijden.

Milieuwinst?
Het plan werd dinsdagavond in de commissie Infrastructuur & Ruimte gepresenteerd. De commissie vond de argumenten die de wethouder aandroeg ter verdediging van de komst van het grote bedrijf op Veldzicht niet echt overtuigend. Vooral de milieuwinst werd betwijfeld. ,,Een drogreden'', vond Leo van der Velden (SGP), de werknemers moeten toch ook naar Ermelo rijden en dat doen ze per auto.'' Ronald van Veen vroeg zich af of het wel paste in de ladder van duurzame verstedelijking. Han Wilhelm (BBE) vond het verkavelingsplan dat er achter lag om dit bedrijf mogelijk te maken erg complex. ,,Wie het nog begrijpt, mag zijn vinger opsteken.'' Hij wilde ook expliciet weten of de Provincie er wel achter stond. Corry Mosterd (CDA) stelde dat het bedrijf wel dicht bij een woonwijk komt te liggen. ,,Bovendien beslaat het 40 procent van het bedrijventerrein.''

Verwerven grond
Wethouder Jan van den Bosch zei al jarenlang bezig te zijn met het nieuwe en laatste stuk van het bedrijventerrein van 4 hectare. ,,Het verwerven van grond gaat moeizaam, al lijkt er nu wat opening te zijn met de oudere dame. Die willen we natuurlijk niet onteigenen. We sturen aan op minnelijke oplossing. Dat gebeurt ook met de families Hoeve en De Wit (zie artikel Watervalweg).'' Volgens Van den Bosch past het in de ladder van verstedelijking. ,,En wij vinden deze forse uitbreiding te rechtvaardigen. Het gaat grotendeels om eigen grond van Fourwood.''
Leo van der Velden vroeg zich af hoe houdbaar het was. ,,Het gaat wel ruim over het beleid van de Provincie heen. Krijgt u er echt geen last mee? Zo zie je maar wat in de marge allemaal mogelijk is anno 2016. (Onlangs werd ook toestemming van de Provincie verkregen voor de uitbreiding van Kamphorst aan het Rode Schuurderwegje, terwijl ook dit bedrijf op basis van bestaand provinciaal beleid eigenlijk op een regionaal bedrijventerrein thuishoort - red.).'' Van den Bosch benadrukte nogmaals dat de Provincie met het plan kan instemmen.

Dat was voor de commissie voldoende om het plan rijp te vinden voor de raad voor besluitvorming.