Veluwe op 1, nieuwe doelstelling Provincie Gelderland

ERMELO - Dit voorjaar nemen Provinciale Staten (PS) een besluit over de gebiedsopgave voor de Veluwe. Door middel van debat willen de leden van PS onderzoeken wat er nodig is om de Veluwe weer op 1 te krijgen. Wat betekent dit voor de bewoners? Wat moet er gebeuren op het terrein van recreatie en toerisme? Moet het imago worden opgepoetst? Lang niet altijd stroken de verschillende belangen op de Veluwe met elkaar. Natuur en landschap kunnen op gespannen voet staan met agrarisch gebruik of met recreatie en toerisme. En dat weer met de belangen van de bewoners. De vraag is of die verschillende belangen echt met elkaar botsen of dat er oplossingen mogelijk zijn. Aan de ene kant dus de wens naar kwaliteitsverbetering en innovatie, aan de andere kant het behoud van unieke waarden als rust, wandelen en fietsen. Wat vindt wethouder Esther Heutink, met de portefeuille toerisme en recreatie, van deze doelstelling en wat betekent het voor bij voorbeeld een gemeente als Ermelo?

De wethouder heeft in zeer korte tijd haar portefeuille toerisme en recreatie steeds belangrijker zien worden. Ze maakt deel uit van het bestuur van de Regio Noord Veluwe en heeft ook daar de portefeuille toerisme en recreatie. ,,De Provincie heeft een convenant gesloten met de recreatiebedrijven, de horeca en terreinbeheerders en gemeenten. Daarin vertegenwoordig ik onze regio (van Putten tot Hattem). De provincie kijkt echter niet meer naar de kleinere regio's maar richt zich vooral op de grotere gebieden, in ons geval de Veluwe als geheel. Voor de Veluwe ligt er dus een gebiedsopgave waar verschillende regio's en gemeenten bij betrokken zijn. Dit houdt in dat de Veluwe zichzelf veel meer als een eenheid zal moeten profileren, samenwerken en verbinden zijn daarbij de kernwoorden. De belangrijkste focus van deze gebiedsopgave voor de Veluwe is toerisme en recreatie.''

Agenda
Heutink: ,,Omdat alle regio's tot nu toe allemaal afzonderlijk georganiseerd waren, betekent dit dat we veel bijeen komen om te praten over de Veluwe. Samen zullen alle gebieden en belanghebbenden van de Veluwe moeten komen tot een agenda met betrekking tot bereikbaarheid, duurzaamheid, breedband et cetera. Recreatie en toerisme is de paraplu, maar al die andere onderwerpen hangen daar onder en zijn van groot belang voor veel meer dan alleen recreatie. Alle partijen zijn zich bewust van het economisch belang van de Veluwe, maar dan wel met behoud van groen. De wereld is in beweging en er wordt niet langer van uit gegaan dat op de Veluwe niets kan. Alles draait om beleving en uitstraling in dit gebied. Daar hoort ook kitesurfen bij, de randmeren horen immers ook bij de Veluwe, maar ook rust en groen en zo ook comfort en stijl. We hebben in 2015 Visit Veluwe gevraagd om het merk Veluwe in de markt te zetten om de Veluwe te promoten en weer naar plek 1 te brengen. Ook vanuit de provincie wordt het merk 'veluwe' gepromoot, bijvoorbeeld door de spotjes over 'Gelderland levert je mooie streken' ''

Kapstok
Volgens Heutink hangt er best veel aan de kapstok toerisme en recreatie op de Veluwe. ,,Alle gemeenten werken nu samen. Zo zetten we ons in om fietsknooppunten nog beter op elkaar aan te sluiten en een fijnmaziger netwerk te bieden aan recreanten. Er wordt volop ingezet op fiets-, wandel-, men-, ruiter- en MTB-routes. We willen keuzes bieden. En natuurlijk zal het voorkomen dat de verschillende doelgroepen elkaar weleens in de weg zitten, soms zijn er tegengestelde belangen. Maar het gemeenschappelijke belang van goede, mooie, duurzame natuur is voor iedereen glashelder. We zijn er niet voor meer regels te maken, maar om ondernemers en ook recreanten te verleiden plekken te kiezen waar wel iets kan. Dan moet je slim omgaan met de locaties en de mogelijkheden.''

Uitbreiding in het groen
Zo zullen volgens haar in het kader van Vitale Vakantieparken, recreatieparken mogen maar zeer zelden uitbreiden in het groen. En als dat gebeurt dan alleen als er een grote herplant op een ander plek plaatsvindt, natuurcompensatie dus. ,,Maar uitbreiding mag nooit ten koste gaan van het gebied. Eerst wordt gekeken of er mogelijkheden zijn bij de buren of op het eigen terrein. Pas als dat helemaal niet lukt of kan, kunnen we gebieden aanwijzen waar het wel kan. Er zal ook altijd gecompenseerd moeten worden, netto mag uitbreiding van recreatiebedrijven niet ten koste gaan van bos. We willen natuurlijk juist dat wat ons zo bijzonder maakt behouden. De Veluwe mag er niet onder lijden.''
Maar het is niet gemakkelijk, geeft Heutink toe. ,,Er zijn natuurlijk zoveel recreatieterreinen in Ermelo die lang niet altijd meer als recreatie worden benut. In het gebied Tonsel en de Strokel bijvoorbeeld, hebben we alleen te maken met 600 verschillende eigendomssituaties. Om dat los te trekken is heel moeilijk in dat gebied. Ook hebben we het gebied aan de Drieërweg aangewezen als gebied met potentie. Hier zitten goede ondernemers, zoals onder meer de Toverberg, Kriemelberg en Paalberg, en daar staan we mee in nauw contact. Het gaat in dit gebied dan ook om erfpachtgrond, dat allemaal eigendom van de gemeente Ermelo is. We hopen ook dat uitbreiding duurzaam gebeurt, maar dat kun je niet afdwingen, maar wel stimuleren. Relatief zitten er in Ermelo veel kleine bedrijfjes die maar weinig kapitaal hebben.

Doelgroepen
Ze onderstreept dat de gemeente het beleid maakt. ,,Wij stellen de kaders en bepalen of een park kan worden omgezet in bij voorbeeld een landgoed, of kan worden bestemd voor wonen of natuur. Je kunt ook denken een park tijdelijk te bestemmen voor doelgroepen. Dat er bijvoorbeeld 1 jaar kan worden gewoond en dat een eigenaar zo'n park vijf jaar mag exploiteren zodat hij financiën kan creëren, maar daarna moet dat dan over zijn. Ook kun je denken aan een zorgpark, waar senioren kunnen wonen met zorg, een themapark dus.''

Maatwerk
Omdat Ermelo bijna honderd recreatieparken heeft moet er maatwerk geleverd worden, 1 park, 1 plan. ,,Dat is wel eens ingewikkeld, maar elk park ligt op een ander plek, heeft andere eigenaren, huisjes en mogelijkheden. Duidelijk is ook dat waar de gemeente ruimte of mogelijkheden toestaat zodat waarde wordt toegevoegd aan het bedrijf, er ook betaald moet worden. Dit geld gaat in een pot die weer ten goede komt aan de recreatie. Zo is er een bedrijf dat paardenstallen wil toevoegen aan zijn bedrijf. Als die gunst wordt verleend, moet daar wat tegenover staan.''

De bedoeling is dat de hele Veluwe hierop insteekt. ,,Ermelo heeft natuurlijk veel kleine recreatiebedrijven. Gelukkig hebben we ook een paar heel excellente en grotere recreatiebedrijven, zoals de Haegehorst en de Paalberg die bij de beste veertig van heel Europa horen. Dat moeten we niet vergeten te vermelden. Het gaat niet alleen om kleine zieltogende bedrijven, er zitten ook heel goede bedrijven in Ermelo.'' Heutink wil het blijven benadrukken. ,,Het gaat niet zozeer om uitbreiding, maar het gaat veel meer om kwaliteit. Waar uitbreiding van recreatie plaats vindt, komt ergens anders natuur terug. We gaan de kip met de gouden eieren niet slachten.''