Woningbouw op Struukakkers 23

ERMELO - Aan de locatie Struukakkers 23, waar nu het tuincentrum is gevestigd, komen, als het aan het college ligt, woningen, namelijk 5 seniorenwoningen, een tweekapper en een vrije kavel voor een vrijstaande bungalow. Het tuincentrum verhuist dan naar De Driehoek, aan het perceel Oude Nijkerkerweg 165a. De huidige eigenaar aan de Oude Nijkerkerkerweg 165a, Driewegen BV heeft voor de vrijkomende locatie aan de Struikakkers 23 een plan uitgewerkt voor woningbouw.

Het college is bereid om daaraan medewerking te verlenen, mits de locatie aan de Struukakkers een kwaliteitsimpuls geeft op die plek. Ook moet het plan in overeenstemming met de buurt tot stand komen. Procedureel wordt het plan gekoppeld aan bestemmingsplan De Driehoek dat later dit jaar zal worden gepresenteerd.

Forser bouwvolume

Volgens het college sluiten de voorgestelde woningbouwplannen beter aan bij de buurt. Aan de ene kant kan de ongewenste situatie van het tuinbedrijf dat nu ingeklemd zit tussen woningen worden opgelost en aan de andere kant krijgt de locatie aan de Struukakkers een betere uitstraling.  Nu al voorziet het huidige bestemmingsplan in een forser bouwvolume, richting Struikakkers en richting Kozakkenkamp. Nu nog wordt niet de maximale toegestane goot- en bouwhoogte van 6 en 11 meter benut. Het plan overschrijdt wel de geldende bouwregels door een hogere goothoogte van 7 meer bij de tweekapper en de vrijstaande bungalow op de vrije kavel. De omwonenden hebben geen bezwaren gemaakt tegen de bebouwing, dus het college verwacht geen zwaarwegende redenen om niet mee te werken aan het plan. De infoavond is goed bezocht door omwonenden en de reacties waren overwegend positief. Sommige bewoners hebben zelfs interesse voor de seniorenwoningen, aldus het college. Twee omwonenden hebben echter bezwaren tegen het plan Struukakkers. De buren maken zich zorgen over het uitzicht en de privacy. Dit kan vertraging opleveren voor het bestemmingsplan De Driehoek. Ook sluit het college niet uit dat in gebied De Driehoek zienswijzen worden ingediend of beroep wordt ingesteld.

De raad wordt met een raadsbrief op de hoogte gesteld van het besluit tot principemedewerking van het college.

Financieel en procedureel zijn de beide locaties aan elkaar verbonden. Er mogen geen twee tuincentra onstaan, omdat er een nieuwe detailhandelsbestemming van kracht wordt in de Driehoek en de andere aan de Struukakkers er nog niet is afgehaald.