Sportvisie brengt verschuivingen met zich mee

ERMELO - Het college van b & w van Ermelo heeft de raad voorgesteld het Project Initiatie Document (PID) Sportvisie 2016-2020 vast te stellen. Dit PID zal de opmaat zijn tot een nieuwe Sportvisie. Volgens wethouder Laurens Klappe zal die Sportvisie verschuivingen met zich meebrengen. ,,We richten ons niet langer alleen op de buitensport maar betrekken hierin ook de binnensport. Dat betekent dat we afstand nemen van het oude beleid.''

Het doel van de nieuwe Sportvisie is dat iedereen mee moet doen in de samenleving. Sport wordt door de gemeente niet alleen als doel op zich gezien maar als middel om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke doelstellingen. ,,We hebben het dan over preventie, maar ook over het bevorderen van gezondheid, we willen veel meer een koppeling maken'', aldus Klappe. Zo kan sport ook ingezet worden in het kader van dagbesteding. ,,We willen veel meer inzetten op het stimuleren van activiteiten in de samenleving en niet langer denken in het ondersteunen van de stenen.'' Als voorbeeld geeft de wethouder iemand met afstand tot de arbeidsmarkt. ,,Je zou die persoon kunnen stimuleren om deel te nemen aan sport waardoor de persoon gezonder wordt en weer actiever kan deelnemen aan de samenleving.'' Het is volgens hem niet ondenkbaar dat dit nieuwe beleid betekent dat het geld dat nu beschikbaar is, wordt herverdeeld over meer partijen.

In mei zal een Sportcafé worden gehouden, waarbij alle partijen worden uitgenodigd. Dit kunnen scholen zijn, maar ook sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad wordt geïnformeerd door middel van een Raadsbrief. Nog voor de zomer hoopt het college de Sportvisie te kunnen presenteren aan de Raad.