Certificaten en labels voor sociale ondernemingen

ERMELO - Het college van b & w wil sociaal ondernemerschap ondersteunen en versterken. Dat wil het college bereiken door waardering en erkenning te geven aan deze sociale ondernemingen en ze voor het voetlicht te brengen.

Volgens wethouder Esther Heutink wil Ermelo inzichtelijk maken hoeveel van deze ondernemingen er zijn. ,,We kunnen hen dan onderscheiden door middel van een certificaat en hen belonen bij aanbestedingen, bij voorbeeld  bij de aanleg van rotondes. In elk geval kunnen we het sociale gezicht meer naar buiten brengen zodat zij voor het publiek meer zichtbaar zijn. Het gaat hierbij zowel om duurzaamheid als het het sociale gezicht van deze ondernemers.'' Sociale ondernemingen leveren volgens het college een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. En het past ook binnen de veranderende rol van de overheid waardoor het goed aansluit bij de Participatiewet.

Wethouder Heutink: ,,We vinden het belangrijk dat er voor iedereen een plek is en dat iedereen mee kan doen. Ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven, leveren een belangrijke bijdrage aan dit doel. We hebben al verschillende ondernemers die zich actief inzetten als  'sociale ondernemers'. Het doel van ons Stimuleringsagenda is meer draagvlak te creëren voor sociale ondernemers in Ermelo.'' Er is een ambassadeur werkzaam om ondernemers enthousiast te maken voor dit onderwerp.

De benodigde middelen van 25.000 euro op jaarbasis zijn al gereserveerd. Die middelen worden onder meer ingezet voor het opzetten van een platform voor sociale ondernemers. ,,We houden ook bijeenkomsten'', aldus de wethouder. De uitvoering van de diverse activiteiten vindt gespreid plaats in de periode vanaf de tweede helft van 2016 tot 2018, waarna de acties worden geëvalueerd.