'Wat voor soort gemeente wil Ermelo zijn?'

ERMELO – ErmeloNext is in gesprek met Ruud van Eijle, fractievoorzitter van ChristenUnie Ermelo. Hij kan bogen op 13 jaar politieke ervaring, 10 jaar als raadslid en drie jaar als wethouder. Zijn steekwoorden : eerlijk, sociaal, ecologisch, verantwoord, omzien naar elkaar. ,,We moeten bovendien verder kijken dan onze grenzen.''

Eigenlijk is een gesprek met hem een constant moreel appel op bewustwording en op nuances. ,,ChristenUnie is een partij die niet per se op korte termijn wil scoren, maar veel meer gaat op hoofdlijnen. En daarin herkent de burger zich niet altijd. Je kunt bijvoorbeeld als partij zeggen 'we zijn voor afschaffing van de hondenbelasting, dat is herkenbaar voor de burger, maar als je er niet een dekking bij aangeeft dan noem ik dat populistisch. Wij zouden ook kunnen zeggen 'we schaffen de onroerendzaakbelasting (ozb) af, dat klinkt heel lekker, maar het is populistisch want er moet immers dan wel iets anders voor terug komen. ChristenUnie is dan ook een inhoudelijke partij. Veel zaken die de burger betreffen liggen eigenlijk op het bordje van het college. Je zou dus heel eerlijk tegen de burger moeten zeggen: 'ben je al bij het college geweest?' Als dat wel zo is en er is niet op gereageerd, dan komt de Raad in beeld met zijn controlerende taak.''

Marsroute
Natuurlijk realiseert Van Eijle zich dat er een verschil is tussen de rol van de coalitie en die van de oppositie. ,,Als coalitiepartij hebben we afspraken, een soort marsroute, die wij steunen in grote lijnen. Een oppositiepartij komt minder braaf over en scoort vaak beter bij de burger omdat die veelal opmerkingen maken over het gevoerde beleid, maar uiteindelijk gaat het er om wat je kunt realiseren. Daarom vindt ChristenUnie het belangrijk dat de raad de kaders stelt en een visie vormt, dat is de rol van de Raad. Als we uitgaan van een weg, gaat het dan niet om hoe een weg wordt aangelegd, maar wat voor weg we willen hebben. ChristenUnie gaat in zo'n geval voor een fietsvriendelijke weg.''

Zorggemeente
Volgens Van Eijle is het belangrijk dat Ermelo voor ogen heeft wat voor gemeente zij wil zijn. ,,Zo heeft ChristenUnie een fietsvriendelijke gemeente voor ogen, een dorp dat toegankelijker is voor fietsers dan voor auto's. Als kleine partij echter zal je altijd compromissen moeten zoeken met andere partijen, maar als het aan ChristenUnie ligt dan kiezen wij voor duurzaamheid, fietsen, zorg en bewegen. Een gemeente, die zich bij binnenkomst al onderscheidt op genoemde thema's en waar mensen direct van onder de indruk zijn. Al vanaf 1998 roep ik ook dat we een herkenbare zorggemeente moeten zijn, een gemeente die vriendelijk is voor mensen die zorg behoeven. Dan ben je het automatisch ook voor kinderen. Natuurlijk worden hier wel dingen gerealiseerd, maar partijen gaan soms wel van verschillende standpunten uit. Financiën spelen natuurlijk een grote rol, soms wel eens een te grote rol. Zo bouwt Ermelo op inbreidingslocaties, waar soms een grote hypotheek op rust. Om een negatief saldo tegen te gaan, kiest men voor een laagje erop en een huisje erbij. Natuurlijk wil je in je hart grote en ruime wijken en je wilt ook goedkope huizen en ruimte voor kinderen, maar waar haal je het geld vandaan? Ermelo heeft te maken met schaarste aan bouwgrond. Dan kun je een heel bos gaan kappen voor uitbreiding, maar dat wil je toch niet. Onze eisen liggen al jaren erg hoog, we willen graag betaalbare woningen dus kiezen we voor een plannetje met duurdere woningen erbij zodat de goedkope woningen voor een deel door de duurdere woningen kunnen worden gefinancierd. ChristenUnie vindt dat er heldere keuzes moeten worden gemaakt. Willen we wel per se die vitale gemeente zijn, waar steeds op wordt gehamerd?''

Natuurlijk karakter
,,Je kunt je ook afvragen, wat voor gemeente wil Ermelo zijn? Moeten we wel per se voor jongeren bouwen? We hebben relatief veel ouderen in Ermelo, maar is dat wel echt zo erg? Deze doelgroep wordt groter maar beschikt wel over financiële middelen. Als je op ouderen richt, hoef je niet steeds verder te verdichten en in te breiden. Kijk naar Klavertje Vier, een mooie wijk maar wel heel dicht op elkaar gebouwd. We kunnen wel blijven roepen dat we goedkope woningen willen bouwen, maar we moeten ons ook realiseren dat onze grondprijzen hoog zijn en dat inbreiding betekent dat Ermelo enorm verdicht. Bedenk dan ook wat dat voor sociale problemen dat op den duur met zich meebrengt, nog afgezien van de parkeerproblemen. We hebben in Ermelo in tegenstelling tot Harderwijk geen goedkope weilandgrond waar je goedkoop woningen kunt realiseren. Je moet politiek ook keuzes durven maken. Ermelo kan zich ook profileren door dichtbij haar karakter te blijven, namelijk heide, bossen, natuur en zorg. Dat is de kaderstellende rol die de raad van Ermelo zou moeten hebben. Hoe wil je je als gemeente ontwikkelen? Ermelo moet realistisch zijn en waar maken waar zij voor staat en zich afvragen: past wat wij willen bij het karakter van Ermelo, past het bij de natuurlijke omgeving? Ik vind dat we niet tegen het natuurlijke karakter van Ermelo moeten ingaan. Dat moet je niet veranderen, het is onze cultuur en het heeft onze bevolking gevormd.''

Veldwijk
Zeker voor wat betreft Veldwijk, waar sommige politieke partijen in Ermelo het liefst een grote woonwijk willen ontwikkelen, geldt voor Van Eijle deze kaderstellende rol. ,,Wij willen, liever dan een grote woonwijk op Veldwijk, ons als zorgdorp profileren en de zorg hier behouden. We vragen ons ook af of er wel voldoende is gelobbyd om Ermelo op de kaart te zetten als zorggemeente en daarmee het karakter van Ermelo te behouden. Zorg zorgt voor werkgelegenheid maar ook voor mensen met een zorgzaam karakter, dat zie je ook weerspiegeld in de cultuur van Ermelo. We hebben het eerder gehad over de vestiging van een zorgacademie. Daarnaast willen wij een duurzame gemeente zijn met bedrijven die inzetten op duurzaamheid. Daar kun je beleid op maken. Misschien zijn er zelfs wel Europese subsidies te behalen op dit thema, maar dan moet je je wel laten zien in Den Haag en Arnhem en volop lobbyen in het land. Als we ons als gemeente richten op duurzaamheid, fietsvriendelijkheid en bedrijvigheid gericht op zorg, word je herkenbaar en met deze thema's kun je scoren. Dat is beter dan een sterfhuisconstructie van Kerkdennen of verdichting van Ermelo. Je kunt als Raad afvragen welke kaders leidend moeten zijn in Ermelo, is de economie leidend of ecologie? De tijd is m.i. rijp om je als gemeente te positioneren. Van deze thema's kan Ermelo haar unique selling point en daarmee op termijn ook een verdienmodel maken. Wat hebben we tot nu toe gedaan om er voor te zorgen dat zorgbedrijven zich hier vestigen, waar het klimaat goed is? Dat kan heel veel betekenen voor ons als gemeente, we moeten ons daarvoor inspannen en creatief zijn.''

Mandaat
Van Eijle benadrukt nogmaals dat de rol van de Raad een kaderstellende is. ,,De raad moet het college daarbij een goed mandaat geven. Maar kijk waar het nu in de raad vaak om gaat. Veelal om zaken die gaan over de korte termijn, daarmee kun je goed scoren bij burgers, maar eigenlijk zijn het zaken die op het bordje van het college horen. Dan krijg je ellenlange raadsvergaderingen waarmee uiteindelijk weinig wordt bereikt. Dat kost niet alleen veel tijd maar ook geld. Het gaat om de grote lijnen, hoe kom je van A naar B. Natuurlijk heeft het zijn charme, die dorpse politiek, maar ik vind dat je soms tegen de burger moet kunnen zeggen: 'ik snap je punt, maar het gaat hier om het algemeen belang en dat gaat boven het individueel belang'. Anders blijf je in je cirkel zitten.''

Global Goals
Van Eijle heeft in zijn dagelijks leven als directeur van World Vision, een organisatie die de oorzaken van armoede en onrecht bestrijdt, veel te maken met de minder bedeelde wereldbevolking in derde landen, waar kinderen zelfs sterven door diarree. Hij is dan ook blij dat de meerderheid van de raad van Ermelo de Global Goals, de nieuwe doelstellingen in vervolg op de millennium doelstellingen, steunt. ,,De wereld is immers veel groter dan Ermelo en het is niet eerlijk verdeeld in de wereld. De westerse wereld heeft het grootste deel van de koek, zo'n 20% van de wereldbevolking consumeert 80% van die koek. En dat vinden we heel aangenaam, maar we weten dat de wereld onze grenzeloze consumptie niet aan kan. We zullen ons daarvan bewust moeten worden en door middel van innovatie anders, maar ook duurzamer, gaan leven. Alles hangt met alles samen en op een andere manier en duurzamer leven kan misschien nog wel eens prettiger zijn dan leven in de huidige consumptie- en prestatiegerichte maatschappij. Bovendien, als we niets doen, zullen we naast de huidige vluchtelingen ook te maken gaan krijgen met een stroom aan klimaatvluchtelingen.'' '

Zegeningen
Van Eijle blijft zijn idealen koesteren, een betere wereld voor iedereen, ongeacht geaardheid, geslacht of ras. ,,Ik koester de democratie en de politiek moet zich dan ook verdiepen waar het werkelijk en inhoudelijk om gaat. Churchill heeft eens gezegd dat democratie de minst slechte staatsvorm is, en daar ben ik het mee eens, ik ken geen betere. We moeten dan ook dankbaar zijn dat wij die vrijheid hebben en alle rechten die daarbij horen. Wij mogen onze zegeningen tellen maar we moeten tegelijkertijd onze democratische rechten ook bewaken.''