37 lichtmasten verdwijnen aan de Spijkweg

ERMELO - Aan de Spijkweg gaat het licht letterlijk uit. Maar liefst 37 lichtmasten zullen er verwijderd worden om op nader te bepalen locaties in Ermelo weer te worden geplaatst. De lantaarns verdwijnen mede uit het oogpunt van bezuiniging. ,,We besparen zon' 9000 kilowatt per jaar'', aldus wethouder Jan van Eijsden.

Op de rotondes en aansluitingen op wegen zullen de lichtmasten wel blijven staan. Het ondergrondse netwerk wordt toekomstbestendig en duurzaam gemaakt. Het geld dat voor het verwijderen nodig is, circa 25.000 euro wordt gedekt uit de stelpost 'groot onderhoud'. Het gaat om het buitengebied van Ermelo waar het beleid is gericht op het verlichten van obstakels en als oriëntatieverlichting. Volgens wethouder Van Eijsden is het doel bewust te verlichten onder het motto:  'donkerte, tenzij'.

Voor het verwijderen van de lichtmasten worden diverse argumenten genoemd: 1. het voorkomen van niet werkende lichtmasten, wat veelvuldig aan de orde is. 2. Hergebruik en daardoor duurzaam handelen. 3. besparing van 8000 euro door hergebruik. 4. aanpassing van ondergronds netwerk en efficiëntie. 4.minder storing.

Veiligheid

Volgens wethouder Van Eijsden is de veiligheid niet in het geding. ,,Onze verkeerskundigen vinden het verantwoord de lichtmasten te verwijderen.'' Elke gemeente mag overigens zelf bepalen hoeveel verlichting zij mag voeren. Weersomstandigheden en het geldende snelheidsregiem worden niet in de criteria die gemeenten aanleggen, meegenomen. Pas wanneer er ernstige ongelukken gebeuren op een weinig verlichte weg, wordt geëvalueerd waardoor de ongevallen zijn veroorzaakt. Zo geldt op een groot deel van de Drieërweg bijvoorbeeld een snelheidsregiem van 80 kilometer per uur, ondanks het feit dat de weg niet is verlicht. ,,Mensen moeten ook vooral hun eigen verantwoordelijkheid nemen en hun gezond verstand gebruiken'', aldus wethouder Van Eijsden. Volgens hem zou een kilometerregiem van 60 kilometer per uur daar verstandiger zou zijn, gelet op overstekend wild en de duisternis van het bos. ,,Maar kijk naar de discussie die we daar zes jaar geleden over hebben gehad. De Raad heeft toen beslist dat het voor de burgers van Speuld en de Buurtbus beter was om er 80 te hanteren.''