Vier zienswijzen tegen Buurtplan Horst en Telgt

ERMELO - Op de structuurvisie Buurtplan Horst en Telgt die tot en met 13 januari 2016 ter inzage heeft gelegen, zijn vier zienswijzen ingediend. Een daarvan was gericht tegen het opnemen van de groene locatie aan de Horsterweg tussen Dr. Schreurerlaan en het Theehuis 's Heeren Loo als zoekzone voor woningbouw. De zienswijze was ondertekend door een groot aantal omwonenden. ,,Het college heeft de afweging gemaakt om de strijd niet aan te gaan en deze zoekzone niet mee te nemen'', aldus wethouder Jan van den Bosch.

Volgens Van den Bosch is het Buurtplan goed ontvangen. ,,Er zijn veel positieve reacties en het het heeft goed gewerkt dat de buurt zelf aan zet is geweest. Het plan is op 5 januari in Ons Huis gepresenteerd.'' Wel heeft de buurt aangegeven dat zij kritisch is ten aanzien van functieverandering richting wonen. ,,De buurt ziet liever een verruiming van de functieverandering richting werken, zodat in de agrarische opstallen bij voorbeeld bedrijfjes kunnen worden gevestigd. Dat vindt het college een goede gedachte.'' 

De structuurvisie zal ter vaststelling aan de Raad worden aangeboden. Het vormt de basis voor een uitvoeringsprogramma. De projecten die in de structuurvisie worden benoemd, worden in een uitvoeringsprogramma verder uitgewerkt ten aanzien van planning, verantwoordelijkheden, prioriteiten en financi├źn. De raad wordt in april/mei 2016 door middel van een raadsbrief ge├»nformeerd over het uitvoeringsprogramma. Hiervoor is een voorlopig budget nodig van 218.350,-- euro. Bij het grootste deel hiervan gaat het om krediet.

De Raad beslist op 21 april 2016 over vaststelling van het de structuurvisie Buurtplan Horst en Telgt.