Partijen steken koppen bij elkaar

ERMELO -  De partijen CDA, ChristenUnie en Progressief Ermelo komen vanavond met een eisenpakket ten aanzien van de plannen aan het Postlaantje en Kerklaan. Vanavond 17 maart gaat de raad in debat over het plan de Wegwijzer. De bouwplannen die gemaakt zijn door woningcorporatie Uwoon voor dit gebied, gelegen tussen de Kerklaan en het Postlaantje, heeft al heel wat stof doen opwaaien.

De bebouwing zou te massaal worden en er zouden niet voldoende parkeerplaatsen komen. Zowel de oude school als de monumentale haagbeuken moeten bewaard blijven. Hoeveel hoogteverschil is acceptabel tussen de bestaande en de nieuwe bebouwing? Veel vragen die ook door de omwonenden gesteld zijn in de commissievergadering van 1 maart en waar niet altijd duidelijke antwoorden op gegeven konden worden. Dit tot ongenoegen van de vele insprekers.

Het college heeft goed geluisterd naar de zorgen van de commissie en brengt met een raadsbrief de plannen van Uwoon dichter bij de wensen van de raad en dit wordt zeker gewaardeerd, maar neemt de zorgen niet weg. Goede intenties zijn immers precies dat: goede intenties. Daarom hebben verschillende partijen de koppen bij elkaar gestoken om na alle input van belanghebbenden tot een duidelijk eisenpakket te komen: waar moet dit bouwplan aan voldoen? Door deze voorwaarden toe te voegen aan het raadsbesluit van 17 maart kan de raad later, wanneer het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan besproken worden, deze toevoegingen erbij houden om te controleren of het allemaal klopt.

Voorwaarden als woningen in verschillende prijsklassen, woningen passend bij de al bestaande huizen, voldoende parkeerplaatsen, een stijl die past in de omgeving en duurzame inpassing van de monumentale bomen. Kortom; voorwaarden die ervoor zorgen dat er een mooi, passend, nieuw woonwijkje komt op deze al zo lang half braakliggende en verwaarloosde locatie. Een woonwijkje waar ook de omwonenden tevreden over kunnen zijn.

Natuurlijk moeten deze amendementen dan wel eerst door een meerderheid van de raad aangenomen worden, maar dit lijkt geen probleem gezien het feit dat ze met inbreng van bijna alle partijen, coalitie én oppositie, tot stand zijn gekomen.