Haagse taferelen tijdens raadsvergadering Postlaantje/Kerklaan

ERMELO – Met vijftien stemmen voor en vijf tegen werd het stedebouwkundig plan Postlaantje/Kerklaan vastgesteld tijdens de raadsvergadering van donderdagavond 17 maart. Maar het ging niet zonder slag of stoot. Er waren wel vijf amendementen en 2 moties voor nodig voordat er – hoofdelijk – gestemd kon worden. Voorzitter André Baars gaf de partijen dan ook de tip mee om voortaan amendementen en moties wat meer te bundelen waar dat mogelijk is om overlap en ook kostbare tijd te voorkomen.

Bart van der Knaap (BBE) had dat wel gewild. ,,Maar wij zijn niet door de coalitiepartijen gevraagd mee te tekenen.'' Anneke Knoppert en Karel de Greef boden hem deemoedig hun excuses aan. ,,We zullen ons leven beteren, maar ik heb avonden gewerkt aan de amendementen en had er gewoon de tijd niet voor'', gaf Knoppert nog wel ter verdediging aan. Voor Van der Knaap was het aantal amendementen toch wel een bewijs dat, als er nog zoveel geknutseld moest worden aan het plan,  het niet besluitrijp was.

Het ging er af en toe grimmig aan toe. Vooral Leo van der Velden (SGP) trok fel van leer en bekritiseerde het plan op drie p's: proces, plan en poen. Hij vond dat de wethouder het plan had gepresenteerd zoals de Rijdende Rechter (tv-programma): 'hier is het plan en daar moet u het mee doen'. ,,U was er zelf erg van gecharmeerd en u had ook enorme haast, maar het plan gaat over grenzen. U moet het terug nemen naar de tekentafel, niemand is tegen de bouw, maar het plan heeft onvoldoende draagvlak, zadelt Ermelo met parkeerproblemen op en het kost de burger per inwoner een fors bedrag.'' Van der Velden had ook veel kritiek op de subsidie van zowel Provincie als gemeente van 5 ton.'' Hij noemde het een plan van treurnis en schaamte en de procesgang niet 'fris en vertrouwd', de verkiezingsleuze van CDA.

Afkeuring

Zijn uitspraken wekten bij zowel wethouder Jan van den Bosch als bij Progressief Ermelo veel afkeuring en ergernis. ,,Demagogie en stemmingmakerij'', stelde wethouder Jan van den Bosch. ,,Ongepast en negatief'', aldus Anneke Knoppert. ,,Slordig taalgebruik. U hebt het over treurnis en schaamte en misbruikt ook woorden uit ons verkiezingsprogramma fris en vertrouwd. En waarom gebruikt u Bijbelteksten om uw eigen gelijk aan te tonen, dat noem ik pas treurnis en schaamte'', waste De Greef de SGP-voorman de oren.

Betutteling
Van der Velden raakte duidelijk geïrriteerd door deze aanval op zijn woordkeuze. ,,Uw betutteling gaat ver, wij zijn onderhand de meest liberale fractie in de raad'', beet hij zijn aanvallers toe. ,,Maar vindt u dan dat feit onbeleefdheid rechtvaardigt?'', vroeg Knoppert hem. ,,Wat u daarvan vindt is niet zo relevant, wij vinden dat wij op onze wijze politiek mogen bedrijven en onze eigen woorden mogen gebruiken. De wethouder voelt zich aangevallen, terwijl ik de woorden heb gebruikt in een andere context, namelijk de werkwijze die is gehanteerd bij dit plan. Ik neem het de wethouder dan ook kwalijk dat hij mijn woorden verdraait waardoor het lijkt dat ik hem niet zou vertrouwen. Dat noem ik ook stemmingmakerij'', pareerde Van der Velden.

Haagse taferelen
Kortom, het leken wel Haagse taferelen in de raadzaal van Ermelo, wat regelmatig voor hilariteit zorgde op de publieke tribune, maar ook wel pijnlijk aantoonde dat er toch vanaf het begin onvoldoende kaders waren gesteld door de raad. Van der Knaap verwoordde het zo: ,,U heeft van een financieel probleem van Uwoon een ruimtelijk probleem gemaakt en wij willen ook niet dat dit precedenten zal 'schapen' voor toekomstige ontwikkelaars in het centrum. Zijn verspreking zorgde natuurlijk voor een vrolijke noot. ,,Ach het gaat in Ermelo toch altijd om schapen, je zou ervan in de war raken'', aldus Van der Knaap.'' Ook Karel de Greef vond dat dat Uwoon zich financieel verslikt had. ,,De locatie is te duur gekocht en nu hebben we een scheur in de broek.'' Echter in tegenstelling tot Van der Knaap en Van der Velden, die beiden stelden dat de wethouder het plan moest terugnemen en met een beter plan moest terugkomen, vond De Greef dat 'we er samen uit moesten komen'. ,,De locatie moet opgeknapt worden, maar het had wel beter gekund, we moeten wel een zorgvuldige belangenafweging maken.''

Vies woord
Wethouder Jan van den Bosch vond steun aan Uwoon voor deze locatie verantwoord. ,,Uwoon heeft verlies geleden van miljoenen op deze locatie. Nu ligt er een goed plan voor een verloederd gebied dat wij graag op de toekomst willen inrichten, daar hebben wij als gemeente wel wat voor over. De Provincie heeft ons 5 ton toegezegd, mits wij als gemeente dan ook 2,5 bijdragen en dat vinden wij helemaal geen vies woord zoals u dat kennelijk vindt.''

Parkeerproblemen
De parkeerproblemen, het groen en goedkope woningen vormden voor de fracties de grootste pijnpunten. Daar moest het zeker nog over gaan, voordat het plan een echt bestemmingsplan zou worden. In het eerdere bouwplan Vlishoek was immers afgesproken dat daar dure woningen zouden komen en in het plan Postlaantje/Kerklaan de goedkopere woningen. Daar moesten Uwoon en het college zich aan houden, vond de raad. Een drietal amendementen, waaronder behoud van monumentale bomen en groen, goedkope woningen en de ruimtelijke kwaliteit werden breed gesteund. Het amendement van BBE/SGP over behoud van de Wegwijzer als monument kreeg geen steun. Evenmin kreeg het amendement van BBE ten aanzien van aanpassingen in 'de blokken E en F en G' steun. ,,Te ingewikkeld en verwarrend voor de verdere besprekingen met Uwoon'', vonden de overige fracties. De motie van de coalitiepartijen om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden, werd aangenomen. De motie van coalitiepartijen en VVD om met omwonenden in gesprek te gaan om het plan zodanig aan te passen dat beter tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van de omwonenden, werd met uitzondering van BBE door alle partijen aangenomen.

Van der Velden wilde een hoofdelijke stemming voor de vaststelling van het stedebouwkundig plan. Met 15 voorstemmen en vijf tegenstemmen (BBE en SGP), werd het vervolgens vastgesteld.