Motie PE breed gesteund

ERMELO - Op initiatief van raadslid Bea van 't Hul van Progressief Ermelo dienden de coalitie partijen Progressief Ermelo, Christen Unie en CDA donderdagavond een motie in om het college op te dragen groen vervoer in de kopen. VVD en Burger Belangen Ermelo stemden eveneens in met de motie.

Vanaf 2017 is Ermelo in regionaal verband mede verantwoordelijk voor de zogenaamde basismobiliteit. Dit is bijvoorbeeld het leerlingenvervoer, vervoer vanuit de WMO, de AWBZ maar ook de regiotaxi. De inkoop voor dit vervoer wordt door de zes gemeenten van de Regio Noord Veluwe (RNV) gezamenlijk gedaan. In een gezamenlijk inkoopdocument zijn prijs en kwaliteit nadrukkelijk leidend. De drie partijen willen dat duurzaamheid bij deze aanbesteding maximaal meegenomen wordt.

Ermelo wil in 2030 energieneutraal zijn en in 2035 klimaatneutraal, dat betekent dat er naast het gebruik van duurzame energie als elektrisch rijden ook nadrukkelijk bespaard moet worden op het gebruik van fossiele brandstoffen. Bea van 't Hul: ,,Als Ermelo hebben we een hoge ambitie maar we zijn maar één van de acht gemeenten, dus alle acht hebben hun eigen inbreng. Vanuit Progressief Ermelo hebben we de verschillende politieke partijen in de regio aangeschreven en opgeroepen de colleges van hun gemeente een zelfde opdracht mee te geven.''

,,Als gemeente moet je zelf het goede voorbeeld te geven'',, zegt Ruud van Eijle van ChristenUnie. ,,Het kan toch niet zo zijn dat we in Ermelo straks minder schoon vervoer hebben dan er technisch al mogelijk is?''  Dick te Brake (CDA) is iets voorzichtiger; hij vindt duurzaamheid even belangrijk als prijs en kwaliteit. ,,Dit moet in evenwicht zijn.'' Dat beamen Van Eijle en Van 't Hul ook. ,,Er moet natuurlijk niet op kwaliteit ingeboet worden.''