Coalitiepartijen niet te overtuigen

ERMELO -  Bart van der Knaap (BBE) deed dinsdagavond zijn uiterste best de commissie Infra & Ruimte te laten inzien dat het college van Ermelo geen idee heeft hoe het contract Engineering & Construct ten aanzien van de Westflank in elkaar zat. ,,Design & Construct en Engineering & Construct worden door elkaar gehaald en daardoor nu oneigenlijk gebruikt'', zo betoogde hij.

Bij Engineering & Construct hoort een definitief ontwerp van de opdrachtgever. Nu heeft het college een tekening toegevoegd met zoekzone en dat is niet juist, volgens Van der Knaap, want alleen bij  het concept Design & Construct krijgt een opdrachtnemer meer vrijheid voor de uitvoering en innovatieve plannen. ,,Maar dan verschuift het risico en de verantwoordelijkheid ook naar de zijde van de aannemer. Alleen op die manier kan de gemeente haar regierol waarmaken.''

Van der Knaap vond dan ook dat indien het college volgens het principe van E & C werkt, dit niet kan volgens een tekening met zoekzone. Hij stelde dat het college in dat geval een nieuw voorstel met schetsontwerp moest voorleggen aan de raad. Omdat al begonnen is met de aanbesteding van het vrijliggende fietspad, wilde hij van de wethouder de stukken inzake de aanbesteding zodat de raad hiervan kan kennisnemen.

Experiment

,,Ga niet experimenteren op met zo'n nieuwe vorm van aanbesteding op zo' groot project'', vond ook inspreker Beljaard van de wijkvereniging West. ,,U weet niet waar de risico's liggen.'' Van der Knaap ondersteunde zijn inspraak. ,,U moet de burgers er bij betrekken, nu zien die pas definitieve ontwerp achteraf. Hoe kijkt u naar die regierollen?'', wilde hij van de wethouder weten. Ook Leo van der Velden (SGP) noemde het een vreemde gang van zaken. ,,Het college vindt voortdurend dat de raad er niet over gaat, ook is kaderstelling op dit onderwerp ons voortdurend ontraden. Wij kunnen ons niet aan de indruk ontrekken dat wij fiat geven aan een uitvoering, waarvan we de uitkomst niet kennen. Zelfs toen de raad aan zet was om kaders te stellen, werden deze ons met veel woorden en argumenten ontraden. SGP ondersteunt het initiatiefvoorstel van BBE.''

Dovemansoren

Maar het betoog van de oppositie was tegen dovemansoren gericht. De coalitiepartijen vonden dat zij wel duidelijk kaders hadden gesteld en de belangen van omwonenden hadden meegenomen.  ,,Dat lijkt ons voldoende'', stelden Bea van 't Hul (PE) en Ronald van Veen (CU) en Dick te Brake (CDA).

Van der Knaap zag wel in dat zijn woorden tevergeefs waren en gaf de commissie nogmaals mee dat de raad met het besluit van 15 oktober de zoekzone op basis van E & C had gegeven maar dat het nu op basis van D & C zou worden uitgevoerd en dus niet conform het raadsbesluit was. ,,Wij gaan er als raad over dat we E & C hebben besloten, maar het college maakt er nu D & C van, dat blijft onjuist.''

Volgens Van 't Hul echter waren de zoekzones helder en hoefde er niets te veranderen. Ook Van Veen zei erop te vertrouwen dat het wel goed zou komen. Wethouder Van Eijsden stelde dat het te prematuur was om te kunnen zeggen dat de wensen van de bewoners gehonoreerd zouden worden. ,,Maar we hebben wel geluisterd naar alle betrokkenen en naar de raad. Binnenkort weten we meer.''

Voor Van der Knaap was het voldoende om zijn knopen te tellen. Het initiatiefvoorstel - dat overigens door het college wordt ontraden - zal niet gesteund worden.