BurgerBelangen Ermelo wil meer toegankelijkheid

ERMELO - BurgerBelangen Ermelo zal donderdagavond tijdens de Commissie Bestuur en Middelen het voorstel doen om de openingstijd van het gemeentehuis, de bibliotheek , en in de toekomst het Huis van Bestuur en Cultuur, in plaats van op de traditionele donderdagavond, te verschuiven naar de vrijdagavond.

Dit naar aanleiding van het rapport over Publieke Dienstverlening dat in de Commissie behandeld zal worden. Het rapport bevat tal van aanbevelingen ten aanzien van de dienstverlening van het college, de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad. "De toegankelijkheid van het gemeentehuis is een belangrijke factor binnen die dienstverlening", aldus Wout Vogelsang en Bart van der Knaap van BurgerBelangen. Het gelijkschakelen van de openingstijden van het Gemeentehuis aan de koopavond in het centrum, ziet BurgerBelangen dan ook als een vereiste.

Het is niet de eerste keer dat BurgerBelangen een voorstel doet m.b.t. de dienstverlening. Indertijd met de verbouwing van het service centrum van de gemeente, heeft de partij zich al hard gemaakt voor ruimere openingstijden. En nu wil zij dus dat de toegankelijkheid nog meer wordt vergroot, door de openingstijden aan te passen aan de koopavond in Ermelo. "Naast een diepte investering in de Stationsstraat moet de gemeente ook op andere terreinen kijken om het winkelgebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daar horen ook de openingstijden van het gemeentehuis en het Huis van Bestuur en Cultuur bij", zeggen Vogelsang en Van der Knaap.

Zij refereren hiermee aan enquête die de partij hield onder de winkeliers van de Stationsstraat. Een meerderheid van de ondervraagde winkeliers heeft aangegeven dat de openingstijden van het gemeentehuis én de bibliotheek moeten worden afgestemd op de openingstijden van de winkels.