Veel op stapel in Kerkelijk Centrum op 19 december

ERMELO - Ruim 40 muzikanten en technici werken op 19 december aan een fantastisch slotakkoord, namelijk het einde van de actieve campagne om voor Compassion geld te verzamelen. Initiatiefnemer Jan Hein van Burken gaat volgend jaar juni de Kilimanjaro beklimmen en stelde zich tot doel om €10.000,- aan sponsoring bij elkaar te halen voor Compassion in Tanzania.

Dit land hoort bij de 10 armste landen ter wereld. Er heerst corruptie, de buitenlandse schuld is erg hoog en veel mensen in het land hebben te kampen met ondervoeding, malaria en aids. Daarnaast is er een extreem hoge kindersterfte. Het concert dat voor het slotakkoord zal klinken is heel afwisselend. Samenzang, luistermuziek, opwekkingsliederen en popmuziek zullen de revue passeren. Afwisselend gespeeld door een projectorkest en praiseband Xing uit Hattem. Het projectorkest kent vele regionale muzikanten van diverse verenigingen. Andre Baars zal het kerstverhaal vertellen, de muzikanten en u kunnen samen het verhaal muzikaal omspelen met herinneringen aan vroeger en met geluiden van nu!

Vrijwilligers

Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij dit concert. Zij maken het mogelijk dat de muzikanten, de technici en 's avonds de vele gasten een topavond neer zetten of krijgen. Zonder hun hulp zou dit niet mogelijk zijn. Zij, de muzikanten maken het samen met de sponsoren mogelijk!

Er zal geen toegangsprijs worden gevraagd. Er wordt wel gecollecteerd. De opbrengsten zijn voor Compassion.

Kerkelijk Centrum – Jeugdkant 14 – Ermelo, zaterdag 19 december, aanvang 19.30 uur.