Gemeente Ermelo wil jong bloed in organisatie

ERMELO - De gemeente Ermelo doet mee aan een regeling Generatiepact, waarbij oudere werknemers gedurende de periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2018 bijzonder verlof op kunnen nemen. Hiervoor in de plaats wordt budgetneutraal een jongere medewerker aangesteld onder 25 jaar.

Ook bij Ermelo treedt vergrijzing van het personeelsbestand op en daarom streeft de gemeente naar een evenwichtige leeftijdsopbouw. Er is behoefte aan nieuw jong bloed en aan nieuwe werkwijzen en nieuwe ideeën. Daarom kunnen de oudere werknemers bijzonder verlof opnemen van minimaal 7,2 en maximaal 10,8 uur. Minimaal moeten zij 18 uur per week blijven werken, daarmee zijn verlofstuwmeren voor deelname weggewerkt. Juridisch wordt het beschouwd als een vorm van demotie, door minder te werken wordt langer doorwerken mogelijk gemaakt. De werkgever neemt voor de pensioenpremie van de korter te werken uren voor haar rekening. Er mag geen sprake zijn van cumulatie van pensioenoopbouw elders. Indien elders gewerkt wordt, is  100% opbouw bij het ABP niet mogelijk. Het verlof wordt naar evenredigheid van de werktijd aangepast. Alle uren die zo vrijkomen per werknemer worden opgeteld en in de plaats hiervoor kunnen nieuwe jonge werknemers aangesteld worden. ,,Zo blijft ook kennis binnen het bedrijf'', aldus burgemeester André Baars.

Ook de gemeenten Harderwijk, Zeewolde en de Sociale dienst Veluwerand en Meerinzicht doen mee aan de regeling. Omdat de verwachting is dat de AOw-datum de komende jaren gefaseer blijft doorschuiven richting 68 jaar, wordt de grens voor de fiscale toets ook flexibel.