Doelstellingen Ermelo niet realistisch

ERMELO - Pieter van der Ploeg van overheids- en netwerkbedrijf Alliander, verantwoordelijk voor ons gas en elektra, legde dinsdagavond tijdens het eerste Politieke Café van de Bibliotheek Ermelo het talrijke publiek uit, dat Ermelo om energieneutraal te zijn 129 grote windmolens nodig zou hebben. Een andere mogelijkheid is 200.000 daken te voorzien van zonne-energie. Cijfers die er niet om liegen en waaruit zonneklaar werd dat de doelstellingen van Ermelo om in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal te zijn vrijwel niet realistisch zijn.

Ook vertelde hij dat de cv-ketels die nu nog in huizen worden aangebracht, wel eens de laatsten zouden kunnen zijn, omdat over 20 jaar de gaskraan in Nederland zou worden afgesloten. Uit andere cijfers uit zijn presentatie bleek dat het totaal aan Ermelose huishoudens nog geen vierde gebruiken aan het totale gebruik van energie. Meer dan een derde wordt gebruikt door de mobiliteit, een nog groter deel wordt verbruikt door het bedrijfsleven.

16 windmolens of 129

,,Om van fossiele naar duurzame brandstoffen te gaan zoals afval, biogas, biomassa, zon en wind hebben we niet het een of het ander nodig, maar van alles wat'', aldus Van der Ploeg. Hij vroeg zich af of de ambities van Ermelo wel haalbaar waren. ,,Om niet die 129 windmolens te hoeven plaatsen, kunt u met behulp van alle andere genoemde duurzame brandstoffen het aantal reduceren tot 16.'' Maar om op dat aantal uit te komen moeten wel heel veel andere maatregelen worden getroffen en de vraag was dan ook of de politiek dat wel wil en of het realistisch is. ,,Energietransitie is de eerste stap en het gaat niet vanzelf, iedereen moet aan de bak, wen daar maar aan. Het kost een flinke dosis lef, doorzettingsvermogen en geduld, maar dan wordt Ermelo mogelijk wel koploper van Gelderland'', stelde de inleider van het debat, die zich wel afvroeg waarom Ermelo eerst energieneutraal wilde worden en daarna klimaatneutraal. ,,Meestal is dat andersom'', redeneerde hij.

Het publiek mocht daarna vragen stellen aan Van der Ploeg. Gert Spijker vroeg zich af of de politiek zich van te voren wel heeft gerealiseerd wat de consequenties zijn van hun doelstellingen. Karel de Greef (CDA) antwoordde verbaasd te zijn over de uitkomsten van Alliander. Hij noemde de ambities 'niet realistisch maar wel nastrevenswaardig'.  Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) noemde nog eens het budget van 1 miljoen dat de politiek had uitgetrokken. ,,Wat kunnen we doen met een miljoen'', vroeg hij zich af. Dirk de Vries Reilingh (oud-wethouder en raadslid Ermelo) legde uit dat destjds de definitie van klimaatneutraal was dat er geen C02 uitstoot meer zou zijn. ,,Dat is lastiger dan energieneutraal.'' Leo van der Velden (fractievoorzitter SGP) zei eerlijk niet te hebben geweten waar het om ging destijds bij het bepalen van de doelstellingen. ,,We wilden een stip op de horizon en daar naar toe werken.''

Debat

Jan Hoogenberg, directeur van Bibliotheek Noordwest Veluwe nam daarna de microfoon over om de vertegenwoordigers van Bedrijvenkring Ermelo Heimen van Diest en Roel Oosterhof en Natuur- en MilieuPlatform Ermelo, Gert Schuurman, aan een stelling te onderwerpen, waarbij het publiek aan de hand van groene en rode kaarten mocht aangeven voor of tegen de stelling te zijn. Roel Oosterhof en Heimen van Diest stelden het niet eens te zijn met de stelling dat de overheid strenger moest handhaven om bedrijven te dwingen de wettelijke verplichte energiebesparende maatregelen te nemen. ,,Bedrijven doen al heel veel aan duurzaamheid.'' Volgens Oosterhof moest er ook nog een potje overblijven om uit te geven, zodat de motor blijft draaien. Gert Schuurman was het wel met de stelling eens maar vond dat er niet gestraft maar juist beloond moest worden. ,,We zouden een kwaliteitsprijs kunnen uitreiken. Maar het moet sneller anders schiet het niet op. Mobiliteit en transport zijn een groot probleem en iedereen dient zich aan afspraken te houden.'' Hij verweet de gemeente stroperigheid. ,,Op schooldaken hadden al lang zonnepanelen kunnen liggen. We moeten vaart maken en ik heb de indruk dat bedrijven al in onze lijn liggen.''

Het publiek bleek aan het eind van de eerste stelling verdeeld. Tien rode kaarten versus tien groene kaarten. Niet iedereen was het eens met de subsidie voor scholen. Leo van der Velden zei dat scholen veel geld krijgen voor energie en dat zij daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Ook werd vanuit de zaal kritiek geuit op de 12 miljard die de overheid wil steken in windenergie, terwijl er misschien alternatieven bestonden.

Politiek

Daarna was de politiek aan de beurt. De politici kregen de stelling voor of 16 windmolens in Ermelo zouden kunnen. De zaal stak 20 groene kaarten en 10 rode in de lucht. Karel de Greef zei geen draagvlak te zien. ,,Je moet ze niet overal neerplempen maar daar waar draagvlak is. Van der Velden vond het vreemd dat lelijk wel mocht als het duurzaamheid betrof maar dat voor een kozijn het wel uitmaakt wat voor kleur je kiest. ,,Ik mis ook innovatie vanavond.'' Van der Knaap noemde Strand Horst niet de plek voor windmolens. ,,Recreatie en windmolens gaat niet samen, je moet goed kijken waar het wel kan.'' Ook hij miste innovatie. Ruud van Eijle (fractievoorzitter CU) stelde dat het niet meer uitmaakte of het mooi of lelijk was. ,,De ernst is te groot en we moeten op  0 uitkomen. Met elkaar gebruiken we 30% meer van de aarde dan de aarde aankan. Mooi is dus secundair.''  Bea van 't Hul (Progressief Ermelo) gaf aan dat duurzaamheid de leidraad moest zijn. We hebben een coöperatie nodig van 3300 leden om draagvlak te krijgen en ook voor  projectontwikkelaars ligt er een rol.'' Désirée Meijsen (fractievoorzitter VVD) vond ook dat er draagvlak moest zijn. ,,Ik kan me ook frustratie en boosheid van mensen voorstellen die zo'n grote molen in hun buurt krijgen die niet mooi is en veel geluid maakt. Ermelo wil een trekpleister zijn voor recreatie. We moeten ook kijken naar andere manieren.''

Als voorbeeld werd door Hoogenberg een bedrijventerrein in Deventer aangehaald, waar windmolens waren ingetekend en niemand zich aan zou storen. Van der Velden: ,,We roepen wel dat het in de polder kan, maar Dronten wil er juist af, we moeten geen hosanna roepen. Als het in de vaargeul kan en geen problemen oplevert dan is dat een mogelijkheid. Maar we moeten oppassen dat de Provincie grote gebieden gaat aanwijzen en de mensen lekker gaat maken met subsidies.'' Volgens De Greef hoefde Ermelo niet alles aan te kunnen. ,,We hebben hier ook geen eigen ziekenhuis.'' Volgens Van der Knaap had BBE gepleit voor een Solar Valley. ,,Het asbest eraf en dan zonnepanelen erop. Dat zijn geen 200.000 daken, maar wel een begin, wij vinden dat er en/en gedaan moet worden maar geven prioriteit aan de zon.'' Van 't Hul stelde dat windmolens 20 jaar mee gaan. ,,Ze zijn niet voor eeuwig en kunnen dan weer worden afgebroken voor iets nieuws.''

Vanuit de zaal kwam de opdracht dat de politiek meer de boer op moest om te bekijken waar het wel kon. Heimen van Diest wilde weten of de gemeente bereid was haar ambitie te heroverwegen. De politiek werd uitgedaagd duidelijk ja of nee te zeggen tegen windmolens. De Greef en Van der Velden: ,,ja, mits passend.'' Van der Knaap: ,,geen prioriteit en alleen indien draagvlak.'' Van Eijle en Van t' Hul : ,,Ja.'' Meijsen: ,,op dit moment nee.'' Hierna gingen 18 groene kaarten en  7 rode kaarten de lucht in.

Blauwe Molen

Na de pauze mochten de ondernemers van de 'Blauwe Molen' zichzelf even voorstellen. Zij beweerden een slimme windturbine te hebben ontwikkeld die goed paste in een stedelijke omgeving omdat hij geen geluid maakte. Er vond al overleg plaats met de overheid, Rijkswaterstaat en diverse gemeenten. De turbines met een doorsnede van 2 meter, waren volgens de ondernemers geschikt voor 'MKB, overheid, boeren- en buitenlui'. Zie www.windenergyholland.com.

Publiek

De stelling voor het publiek 'inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor energiebesparende maatregelen, niet de overheid (wel dwingende maatregelen)'  nodigde uit tot debat. Gert Spijker zei niet te geloven in dwang. ,,We moeten de mensen intrinsiek gemotiveerd krijgen, met straffen bereik je niets.'' Mogelijk zou de ozb verhoogd moeten worden, stelde Hoogenberg. Alex Kleijnen (Progressief Ermelo) bracht de duurzaamheidslening van de gemeente nog maar eens onder de aandacht, waarbij de lening kon worden terugbetaald met het geld dat bespaard wordt met duurzame maatregelen. Roel Oosterhof vond dat subsidie de markt vervuilde. ,,We moeten meer voorlichting geven en het moet 100 % door de mensen zelf worden gedaan'', stelde hij.

Aan het einde van het debat was iedereen het er wel over eens dat het schortte aan goede voorlichting. Er was nog veel onwetendheid onder de mensen en voor de gemeente ligt hier wel een taak. Ook zou er een prijs beschikbaar gesteld kunnen worden om het draagvlak te vergroten.

Pieter van der Ploeg besloot het debat nogmaals met de waarschuwing aan het publiek dat het zich bewust moest zijn dat over 40 jaar het gas afgeschreven was. ,,In 2035 zijn alle gebouwen fossielvrij en het gasnet verdwenen. De cv-ketel zien we over 20 jaar niet meer terug.'' Blauwe Molen onderstreepte dit: ,,We hebben een brandweerkazerne van windmolens voorzien waarbij de gasleiding is weggehaald.'' De zaal bleek hierna volledig op groen te zijn gegaan. Iedereen was het met de stelling eens dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor energiebesparende maatregelen. Daarbij moet echter wel de kanttekening worden gemaakt dat het publiek vrijwel uitsluitend bestond uit ondernemers, politici, wethouders en hun aanhang en vertegenwoordigers van natuurorganisaties. Die dus sowieso al bewust zijn van de noodzaak van transitie naar duurzaamheid. Of die urgentie ook bij de 'gewone burgers' aanwezig is, moet betwijfeld worden. Voorlichting lijkt een schone zaak.

Napraten

Dorpsdichter Fiet van Beek liet in haar gedicht Opwekkend haar licht schijnen over de windmolen en daarna werd nog heel lang en gezellig nagepraat over het debat dat was georganiseerd door de Bibliotheek (Jan Hoogeberg), ErmeloNext (Jeanne Dijkstra), CDA-Statenlid Daisy Vliegenthart en Aline Verhoef, lid van Progressief Ermelo. Velen vonden het een goed initiatief dat zeker navolging verdient.