VVV Ermelo onvoldoende in staat nieuwe taken uit te voeren

ERMELO -  Ermelo wil een overkoepelend platform instellen voor promotie en marketing van Ermelo met betrekking tot VVV Ermelo en Ermelo Buitenleven. Gebleken is dat VVV Ermelo onder de huidige omstandigheden onvoldoende in staat is om alle nieuwe taken handen en voeten te geven.

De nieuwe overkoepelende organisatie kan rekenen op breed draagvlak. Bij het onderzoek zal VVV, Centrummanagemen en Ermelo Buitenleven betrokken worden, maar nog zal moeten blijken hoe ondernemers(organisaties) structureel willen bijdragen aan promotie en marketing. Voor de eerste fase wordt een onafhankelijke kwartiermaker ingezet die de lokale economie kan versterken. De kwartiermaker moet de rol, positie, activiteiten e bedrijfsvoering van de toekomstige VVV van Ermelo met 2 formatieplaatsen, uitwerken. Dit advies wordt in juni verwacht en daarna kan begonnen worden met de uitvoering van het advies. Diverse ondernemersorganisaties zijn hierbij betrokken: VVV Ermelo, Ermelo Buitenleven, Verenigde Ermelose Recreatieondernemers (VERON), Centrummanagement en Ondernemers Vereniging Ermelo, BedrijvenKring Ermelo.

De raad zal worden geïnformeerd met betrekking tot de gevolgen voor toekomstige subsidieverlening.