Meer bewustwording samenleving Ermelo nodig

ERMELO - Ermelo wordt in kleine stapjes duurzamer, maar het gaat allemaal nog niet snel genoeg. In het programma Duurzaamheid 2016-2020 wil het college dan ook inzetten op betere communicatie en voorlichting, meer draagvlak en burgerparticipatie. Dat kan onder meer door duurzaamheidsleningen en isolatiesubsidies die al door de gemeente worden aangeboden, maar  ook door het bevorderen van energieco√∂peraties.

Wethouder Jan van Eijsden geeft toe dat burgers niet op komen dagen wanneer de energiekar hun straten aandoet. ,,We doen er van alles aan om de burger te interesseren, zij kunnen immers geld besparen op energie, maar mensen halen hun schouders op. Het is een weerbarstige materie en we zouden willen weten hoe het komt, dat burgers niet echt ge√Įnteresseerd zijn. Ze kunnen immers zo 500 euro ophalen aan het loket voor het isoleren van hun huis.''

Leningen duurzaamheid

Dit jaar heeft Ermelo nog 120.000 euro beschikbaar aan subsidie voor duurzaamheidsleningen en isolatie. Dat wordt de volgende jaren 80.000 euro per jaar. Een volgend doel is de samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties, zoals scholen, recreatieondernemers, vastgoed Defensie, Uwoon et cetera. Ook wordt de samenwerking gezocht met Natuur- en Milieu Platform Ermelo en wordt ingezet op verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Daarbij ziet de gemeente zichzelf als voorbeeld door het verduurzamen van de eigen gebouwen, bosbeheer, terugdringen drinkwatergebruik, minder regels voor duurzaamheidsprojecten, duurzame sport en recreatieterreinen, een pilot groente en fruit, hemelwaterafkoppeling et cetera. Op het gemeentehuis liggen bij voorbeeld al 300 zonnepanelen. Het nieuwe zwembad kan eveneens dienen als een burgerparticipatie, denkt hij.

Digitale thermometer

Ook denkt Jan van Eijsden de burgers meer te bereiken door middel van een digitale thermometer en versterking van het Energieplein. ,,Dan kunnen mensen met eigen ogen zien hoeveel er bespaart wordt aan duurzaamheid.'' Daarnaast wordt er gemeten en gemonitord op gebied van energie, afval en water en wordt het meetbare vertaald naar begrijpelijke resultaten. Een ander doel is de opwek van grootschalige duurzame energie en bezien waar kansrijke opwek haalbaar is. Deze keuzes worden opgenomen in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Het zesde doel is duurzame mobiliteit, door het fietsgebruik te stimuleren, te werken aan een duurzaam wagenpark, verbeteren van openbaar vervoer en het uitbouwen van oplaadpunten.

Ambitieus

Het zal nog een hele toer worden voor Ermelo om de doelstelling energieneutraal te zijn in 2030 te bereiken. Het debat van vorige week in de Bibliotheek met ondernemers, politici, vertegenwoordigers van NMP Ermelo liet zien dat de doelstellingen mogelijk te ambitieus zijn. In dat geval zou Ermelo namelijk 129 grote windmolens nodig hebben of 16 wanneer voldoende alternatieve duurzame energie kan worden benut. Pieter van der Ploeg van Alliander liet dat aan de hand van cijfers zien. Woensdagavond 20 april houdt de gemeente Ermelo een informatieavond over duurzaamheid voor burgers van Ermelo. Hoewel er 1000 uitnodigingen de deur uitgingen, zijn er tot nu toe slechts 50 aanmeldingen.