Nieuwe vergunningen met huurovereenkomst

ERMELO - De Gemeente Ermelo gaat nieuwe terrasvergunningen met huurovereenkomsten verlenen aan de ondernemers ind e Stationsstraat tussen het station en de Rabobank.

Op het Pauwenplein blijft de huidige situatie met een terras voor In de Volksmond, ongewijzigd, zolang er geen verzoek van een andere ondernemer komt voor een tweede terras op dit plein. Dan moet In de Volksmond inschikken om hiervoor ruimte te maken. De werkzaamheden in de Stationsstraat zijn bijna afgerond en veel terrassen zijn verplaatst. Zij moeten dus nieuwe vergunnigen krijgen voor het gebruik van gemeentegrond. Die vergunningen worden zonder aanvraag van de ondernemers vestrekt door de gemeente zonder leges te hoeven betalen. Het gaat om de terrassen van De Halte, Peacocks, Italia, De Ontmoeting, Ijssalon Torino, Bakker Bart, Jamin, Dixy Smultaria, In de Volksmond, Het Wapen van Ermelo en Veluwe Vis.

Beeldkwaliteit

De vernieuwde terrassen voldoen nagenoeg allemaal aan de richtlijnen beeldwaliteit Stationsstraat. De beleidslijnen zijn op 15 januari 2015 in werking getreden, waarbij reclame, uitstallingen en terrassen aan bepaalde regels zijn gebonden.  Sommige terrassen voldoen er niet aan. Zij krijgen een ruime overgangsregeling. Met de Hema wordt nog overlegd over de wensen voor een locatie van het terras nu het pand is verbouwde en de pui naar achteren is geplaatst.