Zes standplaatsen over 

ERMELO - Zeven standplaatshouders in Ermelo krijgen een brief dat hun vergunningen worden ingetrokken. Volgens het college is de herziening nodig omdat door de herinrichting van de Stationsstraat er problemen zijn ontstaan over een vergunning bij de Rabobank en de oude Albert Heijn.

Ook de standplaats op de Leeuwerikstraat, voorheen op grond van de eigenaar Plusmarkt, blijkt volgens het college geen veilige standplaats te zijn omdat hij te dicht op de hoek van de Leeuwerikstraat/Roerdompstraat is gesitueerd. Ook is er geen stroom aanwezig op die plek. Onderzoek van de gemeente Ermelo  heeft uitgewezen dat er nog maar zes van de dertien standplaatsen overblijven. Het beleid omtrent de standplaatsen is vastgesteld voor de periode van 2010-2015. De eindtijd was 31 december 2015.

Rabobank

De standplaats bij de Rabobank is alleen op zaterdag beschikbaar. Door herinrichting van de Stationsstraat en de nietjes is de standplaats niet meer op de vergunde plaats te realiseren. De eigenaar van de bloemenkraam heeft meerdere keuzen aangereikt gekregen, maar die voldoen volgens hem niet. Alleen strak tegen de Rabobank is de standplaats te realiseren, maar dat geeft de verkoopwagen onvoldoende ruimte. Er moet namelijk rekening worden gehouden met de blindengeleidestrook en vrije doorgang. Daarom zal de standplaats worden ingetrokken. De eigenaar van de kraam mag  zijn werk blijven doen op die plek voor een termijn van 3 jaar. De man staat er al 25 jaar en is 62 jaar en heeft een slechte gezondheid. Na het verlopen van de termijn wordt de plek opgeheven.

Markt 2.0

Ook op de Markt nabij de Plusmarkt zijn twee standplaatsen die op woensdag door de bloemenman en de loempiaman, op donderdag door de groente/fruitkraam en loempiaverkoper, op vrijdag door de poelier en kaasboer en op zaterdag door de groentekraam en loempiaverkoper worden ingenomen. Deze kramen worden nog in bekeken, maar het is nog niet duidelijk of de standplaatsen in de toekomst na herinrichting van de Markt 2.0, kunnen terugkomen.

De kermis wordt niet meer gehouden in Ermelo op de Burg. Langmanstraat bij de Plusmarkt. In december staat er een oliebollenkraam, maar met oog op de inrichting van het Marktplein en de weg tussen Aldi en INGBank wordt voorgesteld deze standplaats in december te verplaatsen naar de Enk.

Pauwenplein

Op de Enk wordt een tijdelijke standplaats voor kleine evenementen, zoals bij verkiezingen politieke partijen en lokale verenigingen, zoals de plantenmarkt van EMK toegestaan. De standplaats op de Dr.  van Dalelaan bij het NS Station wordt ingetrokken. Bij de Boni aan de Herderlaan wordt een standplaats op vrijdag en zaterdag ingenomen door een viskraam. Deze vergunning wordt alleen afgegeven wanneer Boni toestemming geeft voor gebruik van de grond. Boni mag de supermarkt verbouwen. Voorlopig wordt de standplaats behouden. Op het Raadhuisplein en bij de Burg. Langmanstraat worden twee incidentele standplaatsen ingetrokken omdat er nauwelijks animo voor is.  De standplaats voor het Bevolkingsonderzoek Oost kan eventueel worden behouden. De standplaats bij de oude Albert Heijn in december voor de oliebollenkraam kan niet meer worden ingenomen omdat de blindenstrook wordt belemmerd. Deze standplaats wordt verplaatst naar het Molenaarsplein. De standplaats bij Blokker voor kerstbomen in december wordt ingetrokken, omdat er al een paar jaar geen gebruik van wordt gemaakt.

De vergunninghouders krijgen bericht van de gemeente en worden in de gelegenheid gesteld een nieuwe aanvraag in te dienen voor de nieuwe periode. Op termijn wordt het standplaatsenbeleid opgenomen in de APV, zodat er ingepseeld kan worden op actuele ontwikkelingen.