Mensen ongerust door gifspuiters op Groevenbeekse Heide

ERMELO - Verschillende mensen betichten de gemeente Ermelo van het spuiten van gevaarlijk gif op de Groevenbeekse Heide om het onkruid te bestrijden. Op Facebook laten mensen weten erg verontwaardigd te zijn over de werkwijze van de gemeente Ermelo.

Sjef Oerlemans, woordvoerder van de gemeente Ermelo, is op de hoogte van alle commotie en nam de meldingen serieus door er op te reageren. "Als gemeente hebben we eerst inhoudelijk op gereageerd, en vervolgens de oproep gedaan een afspraak te maken met de gemeente of een telefoonnummer achter te laten. Niemand heeft hierop gereageerd." De onrust op Facebook neemt echter steeds grotere vormen aan en de diverse media is ingeschakeld. Oerlemans is van mening dat mensen die zich zo ongerust maken over de manier van bestrijden van onkruid naar de 'veroorzaker van het probleem' moeten toekomen; de gemeente Ermelo. In die zin nodigt hij ze uit voor een gesprek. "Wat mij betreft mogen ze dan ook alle media inschakelen om ter plekke verslag te doen."

Oerlemans benadrukt nogmaals dat er geen gevaarlijk gif wordt gebruikt om de nieuwe uitloop van braamstruiken te bestrijden. "Bovendien worden de werkzaamheden uitgevoerd door een professioneel bedrijf dat heel erg goed weet hoe er mee om te gaan."De discussie of dit de juiste manier is om de uitloop van braamstruiken te bestrijden is er een van een andere orde vindt Oerlemans. "Wie dat ter discussie wil stellen moet de gemeente Ermelo een brief schrijven en/of de gemeenteraad inschakelen."

Ongerust

Bianca Meijer is één van de vele mensen die zich erg ongerust maakt en liefhebber van het natuurschoon op de Groevenbeekse Heide. "Op de Groevenbeekse Heide leven kleine watersalamanders, zandhagedissen, levendbarende hagedissen, adders en hazelwormen. Daarnaast de roodborsttapuit, leeuwerik en klapekster, gewone bonte specht, kleine bonte specht, groene specht, velduil, bosuil en steenuil, vossen, boommarter, reeën. Ook groeien er beschermde en zeldzame planten: grasklokje, welriekende agrimonie, heidekartelblad, koningsvaren, kruipend vleugeltjeskruid tot knolspirea. Bovendien wordt de heide gebruikt door wandelaars, fietsers, ruiters en mensen met honden (en kleine kinderen). Lees verder op www.ermelo.nieuws.nl