Afdrukken

Ermelo wil sport-, spel- en beweegactiviteiten stimuleren

ERMELO - De gemeente Ermelo wil sport-, spel- en beweegactiviteiten extra stimuleren. Goede initiatieven die bijdragen aan een gezond en vitaal Ermelo, maken kans op een bijdrage van maximaal 2.500 euro. Initiatiefnemers kunnen creatieve ideeën die aan de voorwaarden voldoen tot 15 oktober bij de gemeente.

Het college van B & W heeft ingestemd met de pilot Impuls Sport, Bewegen en Spelen. Er is 20.000 euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven op gebied van sporten, bewegen en spelen in Ermelo. De pilot is bedoeld om mensen in beweging te zetten en zelf actief te zoeken naar samenwerking met andere partijen. Wethouder Laurens Klappe vindt het belangrijk dat mensen meer gaan bewegen. ,,Samen zorgen voor een gezonde, leefbare samenleving. Daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor.''

Elke sportaanbieder, school, zorg, welzijns- of culturele organisatie, maar ook anderen in Ermelo met een goed idee voor een initiatief, kan een aanvraag indienen via het aanvraagformulier op www.ermelo.nl/heelermelobeweegt.nl  Initiatiefnemers die in aanmerking willen komen voor een bijdrage voor hun activiteit, moeten met hun idee aansluiten bij één van de thema's: gezonde leefstijl, iedereen doet mee, ouderen in beweging en buiten bewegen. De activiteiten moeten aanvullend zijn op het bestaande aanbod en gericht zijn op deelname van alle inwoners, maar bij voorkeur op de jeugd onder 18, 50-plussers en mensen met een beperking en het liefst door bijzondere vormen van samenwerking. Op volgorde van binnenkomst ontvangen de aanvragers bij positieve beoordeling  2.500 voor hun initiatie. Eind augustus houdt de gemeente voor belangstellenden een informatieavond over de impuls.

Brug slaan

De Impuls Sporten, Bewegen en Spelen in Ermelo heeft als doel een brug te slaan tussen sporten, bewegen en spelen en maatschappelijke doelstellingen en is bedoeld om mensen op positieve manier in beweging te zetten en actief te zoeken naar samenwerking met andere partijen. Uit het Sportcafé op 18 mei j.l. bleken veel ideeën te leven in de samenleving die de gemeente graag een kans wil geven.