Colofon van ErmeloNext.nl

ErmeloNext.nl is de opvolger van Ermeloesje.nl

Ermeloesje ontstond uit de Ermelose website ErmeloVanNu die door mij werd opgericht in samenwerking met anderen. Na een jaar intensieve samenwerking raakte die samenwerking in een impasse en besloot Ermeloesje zelfstandig door te gaan. Inmiddels is Ermeloesje volwassen geworden en is verder gegaan onder de stoere naam :  ErmeloNext.nl

ErmeloNext.nl brengt politiek, nieuws, commentaren en actualiteiten uit Ermelo en de omgeving naar u toe en komt het nieuws ook graag bij u halen! Dus heeft u nieuwtjes of wetenswaardigheden die de lezers interesseren, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 0612394988

Wilt u als bedrijf uw vacatures gratis op ErmeloNext.nl plaatsen, neem dan contact op per mail. Ook voor adverteerders zijn er tal van mogelijkheden.

ErmeloNext.nl is overal te lezen, waar ter wereld u ook bent! ErmeloNext.nl, de krant van dichtbij!

ErmeloNext.nl werkt met een redactiestatuut

Redactiestatuut

 1. Beginselen
ErmeloNex.nl heeft geen binding met enige politieke partij, enig kerkgenootschap of enige belangengroepering. Het wordt in kritische geest geredigeerd vanuit de beginselen die ten grondslag liggen aan de vrije parlementaire democratie.

2. Uitgangspunten
2.1 ErmeloNext.nl is een nieuwssite. Het legt zich toe op het verschaffen van nieuws, commentaar, beschouwingen en onderhoudende bijdragen in woord en beeld aan een breed lezerspubliek.

2.2 ErmeloNext.nl geeft integer en zo objectief, bevattelijk en veelzijdig mogelijk de feiten en de maatschappelijke ontwikkelingen weer en scheidt zo duidelijk mogelijk nieuws van commentaar.

2.3 De redactie van ErmeloNext.nl verricht haar journalistieke taak zonder rechtstreekse beïnvloeding door wie ook, noch van buitenaf, noch van binnenuit, anders dan in dit statuut wordt geregeld.

2.4 Het voortbestaan van ErmeloNext.nl is mede afhankelijk:
a. van zijn aansluiting bij de behoefte van een zo breed mogelijk lezerspubliek;
b. van een situatie waarbij de inkomsten de kosten dekken, zodanig dat een redelijk rendement van het ge├Ćnvesteerde vermogen van ErmeloNext.nl wordt bereikt.

3. De organen
De redactie omvat die journalist(en) die als zodanig voor ErmeloNext.nl, de website, werken. De redactie werkt samen met de beheerders/journalisten van de andere Ermelose nieuwssites Ermelo.Nieuws.nl en Ermelo.AllesVan.nl

4. Het redactioneel systeem
De redactie van ErmeloNext.nl werkt met computersystemen voor de vervaardiging en verwerking van tekst en illustraties en voor de vormgeving en productie van alle redactionele pagina's. De zeggenschap over het beheer van de redactionele gegevens en de toegang daartoe berust bij de beheerder/eigenaar van de nieuwssite. De beheerstaak behelst de goede werking van ErmeloNext.nl specifieke software.

5. Redactionele inhoud

De eigenaar/beheerder/eindredacteur heeft de leiding van de redactie en is verantwoordelijk voor en beslist over de redactionele inhoud van ErmeloNext.nl met inachtneming van het in dit statuut bepaalde.

6. Persoonlijke verantwoordelijkheid
De eigenaar/beheerder/eindredacteur neemt de beslissing om een verslag of artikel wel of niet te plaatsen. De redactie kan zich laten bijstaan door een onafhankelijke deskundige, die vertrouwelijk alle informatie krijgt, noodzakelijk om zich een oordeel te vormen.