Is waar rook is altijd vuur? Een analyse.

ERMELO - Van alle kanten worden we gevraagd of we al iets meer weten over de 'zaak Van Dam'. Deze zaak leeft in Ermelo. Iedereen wil weten hoe het er mee staat. De zaak is echter nog in behandeling. Op het gemeentehuis dan wel te verstaan, want daar ligt het rapport van Deloitte al vanaf juni 2013.

In deze zaak ging het om een conflict op de werkvloer. Dat is meestal vervelend voor de personen in kwestie maar niets bijzonders. Maar wel als het gaat om een conflict tussen twee brandweercommandanten, namelijk de nieuwe clustercommandant Klaas Noorland  - die na de reorganisatie van de brandweer was aangesteld -  en onze eigen Ermelose brandweercommandant Eddy van Dam. Twee mannen die van elkaar verschilden als dag en nacht. De 'strenge' Noorland en de 'frivole' en 'wereldse' Van Dam. Twee geloven op een kussen, daar paste de duivel natuurlijk als geen ander tussen.

Non-actief

Een jaar geleden werd Van Dam op non-actief gesteld nadat hij terugkwam van een weekendje in Frankrijk, waar hij samen met zijn vrouw haar 60e verjaardag vierde. Een schokgolf ging door Ermelo. De brandweercommandant werd beschuldigd van malversaties. Liefst op 22 punten werd hij aangeklaagd. Een overijverige stagiaire (waar hebben we dat eerder gehoord?) had iets ontdekt over Van Dam en zocht het hogerop. Net als bij de huisarts in Tuitjenhorn werd niet eerst met de brandweerman in kwestie gesproken, werd niet eerst de zaak grondig intern uitgezocht via Personeelszaken, maar verordonneerde de burgemeester van Ermelo direct een onderzoek via Deloitte. Een overijverige ambtenaar zette het op intranet, waardoor het uitlekte naar de pers. Maar de monden bleven gesloten. Er werden geen uitlatingen gedaan over arbeidsrechtelijke zaken. De gemeente hield zijn mond dicht.

Bloemen

Het wachten was op het onderzoek. Intussen waren velen de brandweercommandant blijven steunen. Oud-burgemeesters stonden op de stoep met bloemen om Van Dam een hart onder de riem te steken. Zij kenden hun pappenheimer immers. Een trouw dienstverband van 30 jaar ben je immers niet direct vergeten! Sommigen konden dan ook niet geloven dat Van Dam zich op zoveel punten had misdragen. Maar het gezegde luidt : waar rook is, is vuur! Velen lieten Van Dam dan ook vallen als een baksteen. Zo gaat dat vaak op de werkvloer waar gevaarlijke onderstromen vrij spel hebben.
Het rapport van Deloitte ligt inmiddels sinds juni 2013 op het gemeentehuis. Naar verluidt – de gemeente doet nog steeds geen uitlatingen – is er weinig overeind gebleven van de 22 punten waarop Van Dam is aangeklaagd. Blijkbaar heeft een stekkertje van 2,75 euro van de Gamma, Van Dam de das omgedaan. Dat stekkertje was voor zijn vakantie aangeschaft en in de kast blijven liggen.

Verliezers

Natuurlijk zullen er zaken zijn die in Ermelo 'anders' gingen dan gewenst werd door de nieuwe clustercommandant. Een goed gebruik is dan om met zijn tweeën aan tafel te gaan om een 'stevig' gesprek te hebben. In dit geval lijkt het er op dat Barbertje moest hangen. Daarvoor moest alles uit de kast worden gehaald en dus ook dat stekkertje van de Gamma. Overijverige stagiaires, overijverige ambtenaren, een burgemeester die niet eerst uitzoekt wat er aan de hand is tussen 'zijn mannen'. Nee, een duur onderzoek waarvan het resultaat ongetwijfeld zal zijn dat de burgers van Ermelo moeten dokken. En dat voor een stekkertje van de Gamma. Of zijn er toch overeenkomsten met de huisarts uit Tuitjenhorn die duizend keer de juiste hoeveelheid toediende aan zijn patiënt? We zullen het binnenkort zeker weten. Zeker is al wel dat hier niet de juiste procedures zijn gevolgd en dat deze zaak alleen verliezers kent.

Vraag

Wij kennen Eddy van Dam al langer dan vandaag en blijven achter hem staan. Zo ook de oud-burgemeesters van Ermelo die hem steunen met bloemen aan de deur. En gelukkig heeft onze brandweerman, die zo uit een film kon zijn weggelopen, nog veel vrienden om hem heen.
Grote vraag is nu: 'Kan de brandweercommandant weer terug in zijn functie of is de arbeidsverhouding te veel geschaad?' In dat laatste geval hangt niet alleen Barbertje maar ook de bevolking van Ermelo, want daar komt dan de dure rekening terecht van een zaak die – zo het er naar uitziet – veel te zwaar is aangezet en vanaf het begin verkeerd is aangepakt. Klikkende stagiaires zouden niet altijd op hun blauwe ogen moeten worden geloofd. Een commandant met een 30-jarig dienstverband mag op zijn minst worden gehoord, net als de huisarts in Tuitjenhorn. De laatste kan het niet meer navertellen. Van Dam hopelijk wel.

Persverklaring

Overigens heeft de gemeente, naar aanleiding van bovengenoemd artikel, door middel van een persverklaring aangegeven zich uitdrukkelijk te distantiëren van bovengenoemd artikel. De persverklaring vindt u onder de rubriek Opinie links op de pagina.