'Iedereen is anders, niemand is als jij'

ERMELO - 'Iedereen is anders, niemand is als jij'. Dit is het begin van het schoollied van mijn zonen. Het leert ze al heel vroeg om te accepteren dat mensen verschillend zijn en dat je daar met respect mee om moet gaan. Prachtig. Maar hoe zit het met het meest basale verschil dat steeds naar voren wordt gebracht: het verschil tussen man en vrouw? Mannen en vrouwen zijn anders. Vrouwen baren kinderen, mannen niet. En daarmee stuiten we gelijk op het essentiële verschil dat veel effect heeft op het leven van beiden.

Toch is het streven in onze samenleving om de verschillen tussen mannen en vrouwen gelijk te trekken. Waarom doen we dit? Waarom willen we in de top van het bedrijfsleven minstens 30% vrouwen, het vrouwenquotum. Het gaat om diversiteit, aldus minister Bussemaker, want vrouwen denken anders dan mannen. Gemengde teams van mannen en vrouwen leveren de beste resultaten op. Dat vind ik toch wat makkelijk gedacht.

Laf

Diversiteit van mensen zit in veel meer dan alleen geslacht. Het zit in geloofsovertuiging, opvoeding, achtergrond, waar je bent opgegroeid, welke school je hebt gevolgd en ga zo maar door. Het nastreven van diversiteit vind ik heel goed. Met alleen gelijkgestemden kom je nooit tot verrassende, nieuwe ideeën. Daarvoor heb je juist mensen nodig die anders denken en doen, die anders naar de wereld kijken. Kies je als bedrijf, organisatie of politieke partij alleen voor gelijkgestemde mensen dan vind ik dat laf en makkelijk. Een team wordt dan niet uitgedaagd om anders te kijken en dingen anders of beter te doen.

Verder kijken

Het besef om verder te kijken dan het voor de hand liggende en je echt te verdiepen in mensen, laat zich echter niet afdwingen. Als bedrijven zich alleen maar op het vrouwenquotum gaan richten, zullen ze nog niet gaan kijken hoe ze tot een echt divers team komen en welke mensen daar het beste in passen. Of willen we dan ook een allochtonenquotum, een quotum voor mensen met een beperking, een hoogopgeleidenquotum? En wat doen we met transgenders? Krijgen die een eigen quotum? Ik denk dat bedrijven die echt verder willen komen, zelf gaan zoeken naar diversiteit. Omdat het ten goede komt aan de groei en ontwikkeling van de organisatie. En daarbij moeten zij niet gehinderd worden door een vrouwenquotum.

Persoonlijk moet ik er overigens ook niet aan denken om bij een bedrijf te komen werken met een vrouwenquotum. Je zult toch aangenomen zijn omdat je vrouw bent, in plaats van om je kwaliteiten...

 

Daisy Vliegenthart-Goedhart, Statenlid in Gelderland voor het CDA