Het gaat allang niet meer om de burgers

ERMELO – De tendens van polarisatie is al een poosje gaande in de wereld en dit fenomeen lijkt alleen maar erger te worden, zo ook in de Ermelose politiek. Meningen van mensen staan lijnrecht tegenover elkaar en lijken zelfs te worden gevoed vanuit de politiek zelf. Politieke figuren als Wilders en Trump winnen steeds meer terrein omdat de gewone burger zich steeds minder gehoord voelt door de ‘reguliere’ volksvertegenwoordigers. Niemand heeft er een antwoord op, de politiek is immers meer met zichzelf bezig en het wegkijken van problemen, dan met nadenken over de oorzaken van deze dooretterende polarisatie.

 Ook bij de lokale politiek gaat het allang niet meer over de inhoud maar om het scoren van de eigen partij: kijk ons eens, kijk eens hoe goed wij het doen, wij zijn immers de grootste partij en hebben per definitie altijd gelijk én de beste plannetjes. Het tegendeel lijkt echter waar, want de tegenstellingen in de maatschappij worden steeds groter. Rijk wordt rijker en arm wordt armer. En in plaats dat de politiek zich afvraagt hoe dat komt en wat er aan gedaan kan worden, zijn de politici alleen maar bezig met scoren van eigen plannetjes, vaak over de hoofden heen van de bevolking.

Hondenbelasting

Neem de hondenbelasting in Ermelo. VVD Ermelo is daar op tegen, want oneerlijk en ouderwets. BBE is daar ook tegen, maar als het voorstel door VVD door middel van een amendement wordt ingediend, geeft BBE niet thuis. De reden : omdat het van VVD komt. Nog afgezien of je voor of tegen bent – er zijn 50% voorstanders (met hond) en even zo veel tegenstanders (loslopende, blaffende, op straat poepende, tegen je op springende honden die door hun baasjes niet in het gareel worden gehouden) – VVD had natuurlijk samen met BBE om tafel moeten gaan en het voorstel samen moeten indienen. Dan zou het voorstel door de politiek op zijn merites kunnen worden behandeld. Maar met name dat laatste gebeurt niet meer in de politiek. Men is voor óf men is tegen, een tussenvorm is er niet meer. De grootste partijen honen het voorstel van de oppositie weg. Klaar! Om de inhoud gaat het niet, de oppositie mag nooit gelijk krijgen ook al is er best wel wat voor te zeggen. En wat de burgers willen? Daar wordt niet eens over nagedacht, de zogeheten volksvertegenwoordigers maken dat wel uit. En maken elkaar liever uit voor populist, weer zo’n walgelijk modewoord overgewaaid uit Brussel waar het te pas en onpas wordt gebezigd door politici die zoveel verdienen dat er parallelle werelden zijn ontstaan. Denk niet dat iemand die elke maand met 20.000 euro thuiskomt en verzekerd is van een waardevast pensioen tot aan zijn dood en geen last heeft van een UWV als hij zijn baan verliest, ook maar kan indenken hoe het is om van 900 euro per maand te moeten rondkomen. Rijk, arm en de brede tussenlaag; alle lagen leven in dermate parallelle werelden dat ze totaal geen benul hebben van elkaars levensomstandigheden. Iedereen is voor de wet gelijk, maar de verschillen groeien tegen alle wetmatigheden in. Hoe zou dat nu komen? Het is niet de politiek die zich druk maakt om de oorzaken. De politiek zelf vangt elkaar liever vliegen af en zet zich liever af tegen elkaar. Scoren is het modewoord en de politici van Ermelo doen naar hartenlust mee, over de hoofden van burgers heen.

Wat burgers echt willen

Burgers willen veiligheid, een dak boven hun hoofd, een baan en vooral weten waaraan ze toe zijn. Niet elke keer nieuwe wetten en regels die alles weer over hoop halen. Duidelijkheid zodat iedereen weet waaraan hij of zij zich heeft te houden. Liefst met een goede handhaving op die regels, want anders kun je ze net zo goed weer afschaffen. Lokale politici praten graag hun broeders en zusters uit Europa en Den Haag na. Dus alles heet nu ‘burgerparticipatie’, ‘iedereen meedoen’, ‘zo lang mogelijk thuis wonen’ en van al die kreten meer. Loze kreten, want iedereen weet dat het gewoon gaat om bezuinigingen. Geld voor handhaving is er niet maar het heet nu: iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen! (CDA Ermelo). Waar dat toe leidt kunnen we om ons heen zien : meer armoede, kansloze jongeren en ouderen zonder banen, te hard rijden, criminaliteit en hufterigheid op straat. Ongestraft neemt iedereen zijn ‘eigen verantwoordelijkheid’, de een kan ‘de vrijheid’ aan, de ander niet. Maar alles moet kunnen, toch in ons gedooglandje! Zei de politiek het maar gewoon eerlijk: dat men geen geld over heeft voor veiligheid en handhaving en dat de burger het zelf maar uit moet zoeken, dat is tenminste duidelijk. Maar dat gebeurt niet, met veel wollige, vage en nietszeggende woorden en pratend met meel in de mond wordt de burger met een kluitje in het riet gestuurd. Ondertussen doen de politici alsof ze weten wat goed voor de burgers is, maar helaas vragen ze het de burgers niet zelf. Waarom wordt er niet eens een fantastisch lokaal referendum gehouden? Wat wil de burger met Ermelo, waaraan is werkelijk behoefte?

Scoren

Nu rollen partijen over elkaar in ellenlange vergaderingen, zoeken niet de gezamenlijkheid, maar scoren het liefst ieder voor zich, belust op eer en roem. Noemen de ander populist wanneer die een eigen geluid laten horen en zetten elkaar het liefste met hoon en pek overgoten weg in plaats van het voorstel te beoordelen op inhoud en redelijkheid. Het gaat er niet om wat goed is voor de burgers maar wat goed is voor de verschillende partijen, hetgeen andersom zou moeten zijn. Ermelo moet strategisch op de kaart worden gezet, Ermelo moet mee in de vaart der volkeren, Ermelo moet vooral jong, spetterend en opvallen. Dat mag wel wat kosten. Ondertussen wordt de burger van Ermelo ouder, maar wat is daar op tegen? Onderzoek heeft uitgewezen dat ouderen steeds fitter en vitaler worden en behoefte hebben aan goede winkels, woningen en voorzieningen. Ook daar kun je mee scoren. Wordt het de burger gevraagd? Wel nee, de politiek is te veel bezig met zichzelf, met verkiezingen, met de nieuwe wethouder willen worden, met vriendjes willen blijven met de burgemeester, bang om uit de gratie te raken, met partijdiscipline, met scoren, met grootstedelijke plannen waar lang niet alle Ermeloërs op zitten te wachten. Ermelo wordt bestuurd door ambtenaren die zelf niet uit Ermelo komen, huurt dure bureaus in die ervaring hebben met steden, maar niet met dorpen. Wat willen de burgers eigenlijk? Weten de politici dat ook?

Luisteren

Het wordt tijd dat politici weer echte volksvertegenwoordigers worden die luisteren naar wat de inwoners van Ermelo (Nederland, Europa etc.) willen. En dan bedoel ik alle burgers, niet alleen naar de leden van de eigen partij. En het wordt ook hoog tijd dat ook naar kritische geluiden wordt geluisterd, ook al komen ze soms van een zogenaamde populistische partij. Ik verlang naar een tijd dat op inhoud wordt gedebatteerd en niet op grootte van de coalitie of van de partij. Ik verlang ook naar een tijd waarin ook burgemeesters echt neutraal zijn, tegen kritiek kunnen en niet uit zijn om te zichzelf te profileren, waarin politici eerlijk durven zijn en zich niet verschuilen achter eigen belangen. Politiek bedrijven is namelijk meer dan spelletjes spelen ten koste van de ander. Politiek zou moeten zijn: weten wat burgers bezig houdt, wat burgers nodig hebben en het beste voor burgers willen, zonder aanziens des persoons. Laat de politiek weer meer worden dan elkaar over en weer uitmaken voor populist, sneren en hoongelach, maar vooral elkaar een goed plannetje gunnen! Misschien dat de burger zich dan weer herkent in de volksvertegenwoordigers.

Haatzaaien en politieke correctheid

Er is niet voor niets overal onrust, sprake van een Brexit, chaos door stakingen in Frankrijk, België, Griekenland en bovendien is er over en weer een walgelijk strijd gaande tussen ‘blank’ en ‘zwart’ in Nederland en daarbuiten. Politici en BN’ers buitelen over elkaar heen om wat van haatzaaierij te vinden en voeden daardoor de onvrede en wakkeren de volkswoede alleen maar aan. Het politiek correcte denken Is daarbij als een zweer die maar voortwoekert. Het is weer de bovenlaag die redeneert vanuit zijn elitaire positie zonder zich af te vragen wat de werkelijke oorzaak is van deze haat van zowel ‘zwart tegen wit’ als ‘wit tegen zwart’. Beide bestaan namelijk. Alleen wordt de witte bevolking bij voorbaat en uit politiek correcte voorzorg al weggezet als racistisch, xenofoob, en tokkie. Wat de werkelijke oorzaak is van die witte en zwarte haat, daar wordt niet over nagedacht. Je bent immers voor of tegen, een tussenweg is er niet. Intussen rollen bij bloedrood gekleurde en door de belastingbetaler gefinancierde media de gekleurde rolmodellen over de buis om de ‘laagopgeleide’ witte bevolking vooral te laten zien hoe goed geïntegreerd de donkere bevolking is. Schatrijke en omhoog gevallen donkere BN’ers houden het witte volk voor hoe racistisch het wel niet is en voeren daarmee de volkswoede op tot ongekende hoogte. Politici nemen dit door social media in gang gezette polarisatiecircus maar al te graag over en laten luid en duidelijk van zich horen. Uiteraard al gelang hun politieke correctheid en kleur scharen ze zich bij voorbaat achter de donkere en daardoor automatisch zielige, uitgebuite en kansarme, maar intussen o zo slimme en op sensatie en tweespalt beluste opruiers. Nederlandse normen en waarden zijn als het er op aan komt niets waard. De wereld verandert, dus kunnen ze overboord: weg met Nederland, weg met tradities en misschien straks weg met de blanken! We moeten immers volgens Brussel mee met het politieke circus ook al verschuift de wereld op in een richting die de helft van Europa niet wil!  Brussel regeert en Nederland volgt gedwee. In die melk hebben de lokale partijen al helemaal niets te brokkelen.

Verdieping

Zouden alle boze en verontruste burgers het wel echt zo verkeerd zien en hebben alleen de ‘wij weten wel wat goed voor jullie is’ politici uit Brussel, Den Haag, Provincie en Gemeente gelijk? Het is aan de politici om zich eens te verdiepen in wat burgers echt beweegt en daaruit lering  te trekken. De democratie van Europa lijkt op zijn einde te lopen en functioneert niet echt meer, maar wat komt er voor terug? Op dit moment is er alleen nog polarisatie, worden voor- en tegenstanders tegen elkaar opgezet. De zwijgende middenmoot wordt daarvan de dupe. De politiek kan het verschil maken. Hoe? Door zelf op te houden met polariseren en op te houden met weghonen en sneren van tegengeluiden. In tegengeluiden zit soms meer dan je denkt, maar dan moet je wel naar elkaar willen luisteren! Maar wat ook helpt is lef tonen om problemen te benoemen en niet te verzanden in politieke correctheid en wegkijken. En graag vooral met respect voor elkaars standpunten ook al ben je het er niet mee eens. Respect begint namelijk bij je eigen partij. Liever wat minder bedankjes naar de voorzitter en antwoorden van de wethouders, maar bedank voor de verandering elkaar eens voor goede ideeën en voorstellen. Jaloezie is immers een van de zeven hoofdzonden en nergens voor nodig, elkaar wat gunnen, daar word je echt rijker van!

Jeanne Dijkstra