Afdrukken

'Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!'

ERMELO – Fractievoorzitter van de SGP Ermelo, Leo van der Velden, voelt zich een volksvertegenwoordiger pur sang. ,,Elke dag ervaar ik steun uit de volle breedte van onze samenleving. Voor onze mede-Ermeloërs zitten Frans Snoek en ik voor de SGP in de gemeenteraad en beoordelen alle voorstellen op zijn merites, de SGP is niet bij voorbaat tegen plannen, oppositie voeren is voor ons niet hetzelfde als per definitie tegen zijn. Integendeel, als de plannen goed zijn prijzen wij het college ook. Ik durf wel te stellen dat SGP misschien wel de meest objectieve raadsfractie van Ermelo is''

De fractievoorzitter van SGP Ermelo zegt een bloedhekel te hebben aan symboolpolitiek waarbij alles volgens een afgesproken plan verloopt. ,,Je moet de diverse voorstellen ook los van elkaar zien. Is een voorstel goed dan is het goed, of dat nu een collegevoorstel, een oppositievoorstel of een coalitievoorstel betreft, daarin moet je geen onderscheid maken. Dit is een van de leerpunten waarin we nog kunnen groeien zowel de gemeenteraad als het college.''

Unaniem
Van der Velden vindt ook dat de raad en het college het onmogelijk altijd voor 100% met elkaar eens kunnen zijn. ,,Onze rol is anders dan die van het college, wij vertegenwoordigen ongeveer 10% van de Ermeloërs, de andere 90% van de bevolking wordt vertegenwoordigd door 5 andere fracties met verschillende agenda's. Het zou toch vreemd zijn wanneer je het altijd overal over eens zou zijn? Het is mooi wanneer dat kan, maar soms moet je durven erkennen dat er goede redenen zijn om tegen te stemmen. Het college zou wat mij betreft nog wel wat meer mogen uitstralen van: 'het is aan u om te besluiten'. Dan zouden de individuele kwaliteiten van de raadsleden meer tot z'n recht komen, er is nog teveel schroom.''

Goede verhoudingen
De fractievoorzitter van SGP Ermelo is zeker niet onverdeeld negatief over het functioneren van de gemeenteraad van Ermelo. ,,Het kan veel slechter en de onderlinge verhoudingen zijn goed. De raad van Ermelo is zeer wel in staat om tot besluitvorming te komen. Jammer is wel dat we in Ermelo veel te veel bezig zijn met wie waar over gaat : is dat de raad of het college? De raad heeft het eerste en het laatste woord, maar in die zoektocht gaan zoveel uren zitten. Natuurlijk is niet alles negatief. Ik denk dat het in sommige processen al veel beter gaat. Kijk naar een proces als Veldwijk, daar is de raad vanaf het begin goed bij betrokken en gezamenlijk kom je dan hopelijk tot een besluit dat je ook snapt en kan uitleggen. Dan trek je in voor- en tegenspoed als college en raad met elkaar op. Het college haalt het denk ik bij dit project ook niet in het hoofd alles zelf te willen doen, het is een lastig vraagstuk, hierdoor win je heel veel tijd en voorkom je onduidelijkheid.''

Misvatting
Het is volgens Van der Velden een misvatting dat de raad zich op alle details wil bemoeien met het college, zeg maar de punten en de komma's. ,,We willen het echt samendoen. De Stationsstraat is een goed voorbeeld, de raad stelt de kaders, het college voert uit. Of het college dat volgens afspraak heeft gedaan zal met de evaluatie blijken. Maar het is wel dorpspolitiek en beslist niet meer. Je mag bijvoorbeeld inwoners nooit uitsluiten van inspraak en je kunt ook niet tegen burgers zeggen 'daar gaan jullie niet over'. De bevolking zou wat mij betreft veel dichter op de politiek mogen zitten.''

Kraaltjes en spiegeltjes
Van der Velden zou willen dat de inwoners van Ermelo eens in de 4 jaar zouden terugkijken en zich afvragen: 'wie heeft mij in die tijd daadwerkelijk vertegenwoordigd?' ,,Het gaat immers niet om de kraaltjes en de spiegeltjes (de bekende prullaria tijdens de verkiezingscampagnes), maar om wie de bevolking 4 jaar lang daadwerkelijk heeft vertegenwoordigd. Wij willen de taal van het volk spreken en of dat nu afkeer opwekt bij het college of niet, dat is niet aan ons en daardoor ook minder relevant. Het mag niet zo zijn dat het college een mening vormt over de wijze hoe een fractie politiek bedrijft. Ook dit is een leerpunt vooral voor het college, dat ook nog teveel doet aan machtsdenken. Neem het Postlaantje, het college komt eigenlijk niet verder dan 'dat ze er wel mee kunnen leven'. De echte beweegredenen zijn mij tot dusver onbekend, dat voelt nog steeds niet goed. Wij als volksvertegenwoordigers worden er veelal op aangekeken. Eigenlijk beleven we een onevenwichtig tijdperk (2014-2018) waarin niet echt een lijn te ontdekken is. Het ene collegevoorstel blinkt uit en het volgende dossier raakt kant nog wal. We zwalken van links naar rechts en we missen een echte visie op ons dorp. ''

Horst en Telgt
Als voorbeeld noemt Van der Velden het buurtplan Horst en Telgt. ,,Hierin lijkt het college de lijn te kiezen van zelfbestuur voor de wijken en buurten, maar de mensen aan het Postlaantje mogen daarentegen onvoldoende meedenken. Dat maakt een rol als volksvertegenwoordiger best lastig. Het komt voor dat we bij het ene voorstel de loftrompet blazen, maar bij het volgende agendapunt het voorstel "kraken". Hier wordt wel eens vreemd tegenaan gekeken, maar hoe zou je het anders moeten doen? We moeten ons zelf wel elke dag in de spiegel kunnen aankijken toch?''

Toekomst
Er komen nog twee jaar tot aan de verkiezingen. ,,De kiezer is dan bij leven en welzijn aan zet! Wethouder worden is voor mij geen doel op zich. Ik zou dat alleen willen wanneer ik me gedragen zou weten door de bevolking en bovenal van Boven. Plaatsnemen in een college als bijwagen is aan ons zeker niet besteed, al heb je het in de politiek niet altijd voor het kiezen.''

Bijbels Fundament
De voorman van SGP Ermelo voelt zich met breed mandaat van de kiezer tot gekozen volksvertegenwoordiger als een vis in het water. ,,Ik kan mijn ei er goed kwijt en ik vind ook dat wij als fractie zichtbaarder zijn geworden, de SGP is een volwaardige partij en wij putten kracht uit ons Fundament. Het Bijbels principe is goud waard, het is ons politiek Handboek dat is geschreven. Maar wij proberen het wel te vertalen naar de praktijk. De SGP bedrijft politiek met open vizier, we zijn voor iedereen benaderbaar en iedereen mag zeggen hoe ze over ons denken. Wij hebben als fractie de wijsheid ook niet in pacht. Diversiteit heeft Ermelo altijd gestempeld, zo nuchter moet je daar wel over zijn. Wanneer je mij vraagt hoe je politiek moet bedrijven, dan zeg ik : beoordeel alles in eerste instantie als 'Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!' Natuurlijk sta je dan nog wel eens voor dilemma's en zou je het liefst nog betere besluiten willen nemen, maar het is een uitstekende manier om dicht bij de mensen te blijven en ik kan het iedereen aanraden. Dat dit blijkbaar ook minder warme gevoelens oproept bij college- en raadsleden bleek recent. Je wordt dan weggezet als populist en men doet er alles aan om je vooral te dwingen in de mening van de meerderheid. Blijkbaar is het soms lastig om een tegengeluid te aanvaarden, dit verhoudt zich ook niet met machtsdenkers. Populistisch betekent overigens volks of  'een stem uit het volk' en ik zie dat dan ook niet als iets negatiefs, beschouw het maar als een geuzennaam!''