Ermelo krijgt 93.000 euro

ERMELO -  De Regionale Vuilverwerking Ullerberg (ReVu) wordt per 1 augustus 2016 opgeheven. Hoewel de stortplaats al in 2007 is gesloten en in 2012 is overgedragen aan de Provincie Gelderland, zorgde een rechtszaak voor vertraging bij de afwikkeling. De ReVu was het namelijk niet eens met de hoogte van de definitieve aanslag nazorgfonds en ging in beroep.

De Rechtbank Arnhem heeft inmiddels uitspraak gedaan en noch de ReVu noch de provincie is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak, waardoor die definitief is geworden. De provincie heeft op 16 maart 2016 aan haar financiƫle verplichting voldaan, zodat er voor de ReVu geen reden meer is de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Regionale Vuilverwerking Ullerberg in stand te houden. Die wordt dan ook per 1 augustus 2016 opgeheven. De jaarrekening sluit met een overschot van 373.699,22 euro. Dit positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de uitspraak van de Rechtbank Arnhem, die besloten heeft dat de provincie een geschat bedrag van 390.000,00 euro aan ReVu moest terugbetalen. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten zodra ReVu is opgeheven. Ermelo krijgt rond die datum een bedrag van 93.000,00. Dit bedrag wordt ten gunste van de algemene middelen aangewend.