CDA Ermelo ziet ruimte voor verbetering

ERMELO  – Het CDA Ermelo zal tijdens de raadsvergadering van 21 april aandacht vragen voor de rol van sportverenigingen, welzijnswerk, de wmo-adviesraad en andere belangrijke betrokkenen van verenigingen en organisaties bij de totstandkoming van de Sportvisie.

Het college van B&W kondigt in het zogenaamde project initiatie document (PID: een soort projectplan) voor Sportvisie 2016-2020 aan dat er nieuwe uitgangspunten voor sport zullen gelden. Niet meer de sport op zichzelf wordt gefaciliteerd als het aan het college ligt, maar sport als middel voor (sociaal-) maatschappelijke doelstellingen. Het CDA Ermelo onderschrijft dit uitgangspunt bij monde van woordvoerder Erik Van der Weide: ,,Wij zijn erg tevreden met de voorgestelde koers, sport is immers geen doel op zich maar sport draagt bij aan allerlei doelen zoals gezondheid en welzijn van de Ermelose inwoners. Dat kan naast het verenigingsleven ook in de openbare ruimte of bij andere instellingen zoals fitnesscentra gebeuren.''

Verbetering

Van der Weide ziet echter wel ruimte voor verbetering. In het PID wordt voorgesteld om het onderwerp breed aan te vliegen door een klankbordgroep in te stellen. Wat betreft het CDA Ermelo mag die klankbordgroep nog breder worden. Van der Weide : ,,Juist een sportvisie leent zich er uitstekend voor om doelstellingen en uitgangspunten samen met verenigingen, organisaties en burgers op te stellen. De gemeente Ermelo wil graag een regierol op zich nemen, en die past wat ons betreft perfect bij dit onderwerp.'' Het CDA Ermelo is daarom blij met de toezegging van de wethouder voor het opnemen van bijvoorbeeld sportverenigingen, de wmo-adviesraad, stichting welzijn Ermelo of andere geĂ¯nteresseerden in de klankbordgroep. Woordvoerder en sportliefhebber van der Weide besluit:,,Een sportvisie schrijven is 1, maar een sportvisie schrijven die aansluit bij de wensen in de samenleving en bij organisaties is de uitdaging waar het wat ons betreft omgaat.''

Het PID sportvisie wordt donderdag 21 april behandeld in de gemeenteraad.