College stelt ontwerpbestemmingsplan Westflank vast

ERMELO - Vanaf 29 april 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage. Afhankelijk van de aard en de hoeveelheid zienswijzen, kan het bestemmingsplan op zijn vroest 15 september 2016 door de raad worden vastgesteld, verwacht het college van Ermelo.

Op 15 oktober heeft de gemeenteraad het zoekgebied voor de Westflank vastgesteld waarmee een nieuw wegtracé langs Ermelo-West, de Oude Nijkerkerweg, de Arendlaan en de Volenbeekweg, wordt voorbereid. In 2008 is de Kolbaanweg aangelegd waarmee de verkeersintensiteit in Ermelo-West veel hoger is geworden. In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP) zijn deze wegen gebiedsontsluitingswegen, maar de inrichting voldoet niet aan de hieraan gestelde eisen. Daarom is een herziening nodig, vindt het college.

De raad heeft op 15 oktober 2015 het zoekgebied voor de nieuwe weg vastgesteld. In het raadsvoorstel van het college werd voorgesteld dit aan te besteden via Design & Construct. Later werd dit door het college veranderd in Engineering & Construct, wat niet voor alle partijen in de raad (SGP en BBE) acceptabel was. Bij Design & Construct ligt namelijk duidelijker vast hoe de weg moet komen te lopen zodat men van te voren weet waar de weg komt te liggen. Bij Engineering & Construct is de vrijheid van de uitvoerder groter en weet men pas achteraf waar de weg precies komt te liggen. De wijkbewoners waren niet echt blij met D &S omdat E & C was besloten door de raad. Zij willen graag van te voren weten waar zij aan toe zijn. ,,Voor ons is het ook spannend'', aldus wethouder Jan van Eijsden. Hij heeft er het volste vertrouwen in dat het een goede manier is van aanbesteden. BBE is daar minder van overtuigd. ,,Je weet niet hoe duur het uitpakt, het kan alle kanten op gaan en met zo'n groot project moet je geen risico's lopen en bovendien luidde het raadsvoorstel van het college aanbesteding volgens D & C'', aldus een woordvoerder van BBE.