Afdrukken

Vragen over opwaardering en afsluiting lanen wijk Noord

ERMELO -  Vandaag, dinsdag 10 mei vergadert het college over de juridische consequenties van het openstellen van de Prins Hendriklaan en de opwaardering Julianalaan en Jacob Catslaan. Dat werd de commissie Ruimte & Infrastructuur gisterenavond medegedeeld naar aanleiding van vragen door Bart van der Knaap (BBE) en Dick te Brake (CDA).

Volgens wethouder Jan van Eijsden zijn de juridische voetangels en klemmen in een document vastgelegd dat nu ter bespreking in het college van dinsdagmorgen is geagendeerd. Hij beloofde de commissie er later in de raad op terug te komen. Van der Knaap daagde de wethouder uit er meer over te zeggen, maar dat deed Van Eijsden niet. ,,Zaken die nog in het college moeten worden besproken worden niet gedeeld met de raad.'' Te Brake reageerde teleurgesteld. Hij had dezelfde vragen willen stellen, maar het gras was hem voor de voeten weggemaaid door BBE. Te Brake toonde zich wederom ontstemd over de vragen die Infra op het laatst van de avond - het was inmiddels middernacht - mocht stellen. ,,Zo worden onze vragen steeds afgeraffeld. Wij willen dat infra vooraan op de agenda wordt gezet. Het is elke vergadering hetzelfde verhaal.'' Het CDA-commissielid refereerde aan signalen van bewoners uit 't Trefpunt, die spreken van gevaarlijke verkeerssituaties door de blokken in de Prins Hendriklaan. ,,Ik verzoek u spoed te betrachten en ben benieuwd wat er uit gaat komen. Aangezien ik het onderwerp over deze lanen niet meer in de kadernota 2017 zie terugkomen, verwacht ik dat het onderwerp dit jaar zal zijn afgerond. Er is haast mee gemoeid.''

Voorzitter René Arts vond dat het vaststellen van de agenda een zaak is van de agendacommissie. ,,we hebben er voor gekozen de vragen uit de commissie door te schuiven later naar de avond om de insprekers eerst aan het woord te laten.''