Parkeren en toegankelijkheid Strand Horst pijnpunten

ERMELO – Parkeren en toegankelijkheid van Strand Horst bleken maandagavond in de commissie R & I toch wel de pijnpunten bij het onderwerp Masterplan Strand Horst.. En zou er ook niet een honden- en een paardenstrand mogen komen, liefst het hele jaar door vroegen commissieleden Bart van der Knaap (BBE) en Corrie Mosterd (CDA) zich af. Niet als het aan wethouder Jan van Eijsden ligt. ,,We kibbelen nu al over de verdeling van dat kleine stukje gele strand, dan geef ik de voorkeur aan de Ermeloërs en recreanten die graag van het strand gebruik maken'', stelde Van Eijsden.

Wat Leo van der Velden (SGP) betrof hoefde een honden- of paardenstrand ook niet zo nodig. ,,Ik moet er niet aan denken, wat voor de een lust is, is voor de ander een afknapper. Het geeft ook geluidsoverlast en denk ook aan de hygiënische omstandigheden met hoge temperaturen. We mogen best terughoudend zijn, niet alles hoeft te kunnen.''

Toegankelijkheid
Monique van der Broek (VVD) zag het liefst de slagbomen verdwijnen op Strand Horst. ,,Nu moet je om Pitch en Putt te bereiken entree betalen, ook als je iemand komt ophalen of wegbrengen. Parkeren zou daar gratis moeten zijn.'' Over het paintballcentrum was ze minder enthousiast. ,,Een leuke bedrijvigheid, maar op zijn zachtst gezegd zeer onaantrekkelijk.'' Bart van der Knaap (BBE) ondersteunde het gratis parkeren. ,,Maar ik wil niet dat er zoals in het verleden weer een ontmoetingsplek of carpoolplaats ontstaat.''


Twee hotels
De inspreker van Italiaans restaurant Bellini's kon gerust worden gesteld. In de quick scan werd gesproken over twee hotels met elk 150 kamers. Maar dat bleek volgens wethouder Van Eijsden een foutje in de scan, dat door het college over het hoofd was gezien. ,,Het gaat echt over een hotel met 150 kamers. De zorgen van de horecaondernemers van Bellini's en Wok-Inn ten aanzien van concurrentie van nieuwe horeca kon de wethouder niet geheel wegnemen. ,,Er komt geen horecaplein, maar u zult zelf creatief moeten zijn en goede kwaliteit blijven leveren. Er komen veel meer mensen naar Strand Horst die zich willen vermaken maar ook eten. Die keuze moet er zijn.'' Hij riep de ondernemers op zelf met de ontwikkelaar aan tafel te gaan om de mogelijkheden te onderzoeken om elkaar te versterken. ,,Wees creatief'', hield hij de ondernemers voor.

Bedrijfswoningen
De commissie had ook nog wel wat vragen ten aanzien van de bedrijfswoningen en de recreatiewoningen die worden gerealiseerd. ,,Kunt u garanderen dat deze bedrijfswoningen niet worden verhuurd aan neefjes en nichtjes en kunnen we ook voorkomen dat de recreatiewoningen niet permanent bewoond zullen gaan worden zodat straks niet weer gelegaliseerd gaat worden?'', vroegen Corrie Mosterd (CDA) en Monique van der Broek (VVD) de wethouder. Die stelde hen gerust: ,, We leggen goede afspraken vast en zullen streng handhaven op permanente bewoning. Dat er in het verleden circa 180 recreatiewoningen zijn gelegaliseerd had te maken met oud beleid dat omgevormd moest worden naar nieuw beleid. Dat is nu verleden tijd. Burgemeester Baars die deze portefeuille heeft, zit daarbovenop.''

Verkeersafwikkeling
Veel zorgen waren er nog wel over de verkeersintensiteit en de afwikkeling van het verkeer. Rijkswaterstaat heeft dan ook gevraagd om een verkeersplan dat de gemeente moet opstellen in dat gebied. En hoeveel parkeergelegenheid is er wel niet nodig. En hoe zat het met de detailhandel die daar komt en hoe moet het met de zondagsopenstelling. ,,Gaan wij daar nog wel over'', vroeg Mosterd zich af.

Verbinding
Van Eijsden riep de raad op in te stemmen met het plan. ,,Als we het bestemmingsplan conserverend maken dan gebeurt er de eerste 10 tot 15 jaar niets en verloedert het gebied verder. U kunt amenderen waar dat nodig is. Waar en hoe we het gaan doen regelen we in het bestemmingsplan.'' Hij noemde het de verbinding tussen het groen van de Veluwe, het rood van de daken van het dorp en het blauw van het water. ,,Die functies moeten we met elkaar verbinden en vanaf het station kan de buurtbus worden ingezet om het strand te bereiken.'' Dat het strand gratis zou worden, betwijfelde hij. ,,Het is niet onze grond. Leisureland wil het gebied helpen versterken maar met parkeren verdient deze organisatie zijn boterham.'' Dat het paintballcentrum er niet uitziet, was hij met VVD eens. ,,We zouden het niet weer zo bestemmen, het moet aangepakt worden. Daar hebben we ook met Leisureland over gesproken. Het lijkt nu wel een opslagplaats van Rijkswaterstaat.''

Wat betreft de detailhandel ging het volgens hem over winkeltjes die zonnebrandcrème, zonnebrillen et cetera verkopen. En de evenementenhal mocht vooral geen schoenendoos met een deur worden, maar moest transparant worden. ,,We moeten met elkaar goede regels stellen, veel mag maar wel met mate. Het moet een mooi product worden. Op de vraag welke status het Masterplan heeft, antwoordde hij: ,,Een bestuursdocument, geen document waar je rechten aan kunt ontlenen. Je kunt er niet op vergunnen.'' De suggestie van Ronald van Veen (CU) voor een klompenpad naar Strand Horst, vond hij een interessante die mooi kon aansluiten bij plan Horst en Telgt.

Windmolens
Anneke Knoppert (PE) combineerde dit onderwerp ook met de windmolens langs de A28. ,,Vallen windmolens te combineren met recreatie? Want wat als de provincie straks vindt dat ze daar moeten komen?'' Ze pleitte ook voor een voetgangers- en fietsverbinding langs het strand. Wethouder Van Eijsden vond windmolens niet relevant in dit plan. ,,U heeft als raad zelf uitgesproken dat we die daar niet willen hebben. Wat de provincie gaat doen weten we niet, wel weten we dat het voor de provincie geen prioriteit heeft ze daar te plaatsen. Dat hebben we nagevraagd. Maar hoe de toekomst er uitziet weten we niet en kunnen we niet garanderen. Overigens hebben we de ondernemers op dat punt geen opmerkingen horen maken.''

Kosten
Leo van der Velden hamerde over de kosten voor Ermelo. ,,U moet daar duidelijk over zijn, het gaat immers om gemeenschapsgeld. Eerder zijn er grote plannen om gesneuveld. Bij de Witte Herberg ging het niet om het plan maar om de toerekening van kosten. Hoe gaan we het doen met de kosten van ambtelijke inzet bij deze grote plannen?'' Van Eijsden antwoordde op zijn vragen dat die grotendeels voor de initiatiefnemers waren. ,,De gemeente maakt het bestemmingsplan, die kosten worden door de gemeente gedragen. Dat moeten we voor lief nemen omdat het gebeuren moet, ook als het gaat om wandelpaden, lantaarnpalen of infrastructuur. Ik maak me geen zorgen op dat punt. Maar het zou kunnen zijn dat een gemeente soms bijdraagt aan een onrendabele top en zonder met onze portemonnee te zwaaien ligt het voor de hand dat wij dan een financiële bijdrage van de raad vragen.''
Van der Velden was er niet helemaal gerust op. ,,De plannen worden steeds groter. Maar ook wat betreft de windmolens moet er meer duidelijkheid komen, ook voor de ondernemers. Die hebben impact op het gebied. U zegt regelmatig daar gaan wij niet over. Wat is er nu zo moeilijk aan dat u zegt wij doen dit en de ondernemer doet dat. Waar ligt de rol van de overheid, waar trekken wij de financiële kar en daar is de ondernemer verantwoordelijk voor. Het gaat wel om voor Ermelo een megaproject. Ook zegt u dat het geen vaart loopt met de windmolens, maar wij willen weten of het college windenergie wil en dit niet in de staart van het project te horen krijgen.''

Opmaat
Van Eijsden noemde het masterplan een opmaat tot het bestemmingsplan en vond dat de Witte Herberg van Van der Velden een slecht voorbeeld was. ,,Maar natuurlijk houden wij goed in de gaten wat er gebeurt. En u als raad gaat over het geld en mocht een aanvullende financiering nodig zijn dan betrekken wij u daar vroegtijdig bij. Ook krijgt u nog voldoende ruimte om te bepalen wat wel en niet mag in het bestemmingsplan.''