Bijval uit commissie voor voorstel Wilhelm

ERMELO - De bomen in Ermelo krijgen mogelijk een waardebepaling. Daarvoor pleitte Han Wilhelm (BBE) dinsdagavond in de commissie Ruimte en Infrastructuur. Aanvankelijk pleitte hij voor een waarde in geld uitgedrukt zodat Ermelo een instrument heeft om tot afweging te komen of een boom wel of niet gerooid moet worden. Nu wordt er volgens hem veel te gemakkelijk gerooid en verdwijnen de bomen in Ermelo als sneeuw voor de zon.

Het voorstel van Wilhelm kon op veel sympathie rekenen in de commissie. Bijna alle fracties gaven aan met BBE om tafel te willen om dit voorstel te bespreken.  Maar in plaats van geld zag de commissie meer in een waardebepaling. ,,Groen is niet in geld uit te drukken'', stelde Karel de Greef (CDA). Volgens Wilhelm bestaat er een gestandaardiseerde methode om de waarde van een boom te bepalen door erkende boomtaxateurs. Die totale waarde van de bomen kan dan volgens hem meegenomen worden in de gemeentelijke exploitatieopzet.,,Dan weet je precies wat je vernietigt.'' De commissieleden schaarden zich achter zijn voorstel, zij het dat Leo van der Velden (SGP) zijn bedenkingen had, al vond hij de gedachte interessant. ,,Mensen kunnen wel bezwaar maken tegen de waarde van een boom.'' De Greef wilde graag doorpraten over het voorstel van Wilhelm. ,,Kom maar met een initiatiefvoorstel', nodigde hij hem uit.