Amendement Masterplan Strand Horst

ERMELO - SGP dient vanavond samen met CDA, PE, BBE en CU, tijdens de raadsvergadering een amendement in betreffende drijvende woonarken op Horst. SGP Ermelo overweegt in het amendement dat:

• jachthavens steeds vaker te kampen hebben met overcapaciteit;
• bebouwing op de pier dit deel van het gebied een ander karakter zal geven;
• Aqua Horst reeds voorziet in de combinatie bungalow en watersport
• het gebied juist nieuwe impulsen nodig heeft

constateert dat:
• er ruimte is binnen de haven om verblijfsrecreatie op het water mogelijk te maken;
• de impact van bebouwing op de pier ongewenst is;
• woonarken voor de wisselende verhuur een extra impuls geen aan het gebied;

Besluit:
Aan beslispunt 2 de volgende zinsnede toe te voegen:

Waarbij de 2e bullit van het kader JACHTHAVEN ontwikkelingsmogelijkheden:
• het toestaan van verblijfsrecreatie op de pier binnen het blauwgroen gearceerde bouwvlak mits doorzicht wordt gewaarborgd

Te wijzigen in:

• het toestaan van drijvende recreatieverblijven in de jachthaven.