Ruud van Eijle (CU) op stokpaardje populisme

ERMELO - Velen weten zo langzamerhand wel dat Ruud van Eijle (CU) graag bepaalde raadsfracties beticht van populisme. Ook bij het bespreken van de kadernota donderdagavond door de raad, bereed hij dit stokpaardje met verve. Zo verweet hij VVD lekker bij de krant te scoren met afschaffing van de hondenbelasting. Daarnaast vond hij dat SGP op de media belust was met de motie om Ermelo uit de criminaliteit te halen. Ermelo staat namelijk op de 58e plaats van meest criminele gemeenten van Nederland, wat is gebleken uit onderzoek van AD.

Portefeuillehouder openbare veiligheid, André Baars, legde uit dat dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van instellingen in Ermelo. Er is een beleid dat er op is gericht wel aangifte te doen door de instellingen, wat een vertekening geeft van de cijfers. ,,Toch zijn het feiten'', aldus Leo van der Velden (SGP). ,,We kunnen doen alsof het niet bestaat maar dat is hetzelfde als Maastricht zijn drugsproblematiek uit de cijfers houdt en Amsterdam zijn toerisme.'' Het kwam hem op veel hoon te staan. ,,Ik werk er en weet hoe deze cijfers ontstaan, ik ben benieuwder naar de cijfers van uw meldpunt criminaliteit'', stelde René Arts (PE). ,,Een absurd voorstel, maar het doet het goed voor de krant'', aldus Van Eijle. Sarath Hamstra (CDA) noemde het niet goed voor de beeldvorming. ,,Het is als die roze olifant in de kamer, wat doet het voor de beeldvorming van Ermelo als er zo op wordt gereageerd?'' Van der Velden was gebelgd door de negatieve reacties op zijn motie. ,,Zelden heb ik zoveel naïveteit gehoord. Het gaat om feiten en in de kadernota staat er niets over vermeld. Ik wil dat er serieus met de feiten wordt omgegaan.''

Hondenbelasting

Ook het amendement van Désirée Meijsen werd zwaar bekritiseerd. Zij stelde voor de hondenbelasting per 2017 af te schaffen en de dekking te zoeken in de reserves. Ze noemde het een oneerlijke belasting. ,,Wat is volgens u een eerlijke belasting?'', vroeg Arts haar. Daar had Meijsen niet zo gauw een pasklaar antwoord op. Ze vond dat dekking best wel uit de reserve kon worden gevonden. ,,Het is een ouderwetse belasting, Ermelo heeft ook kunnen sparen mede dankzij VVD in het college'', stelde ze. ,,Ouderwets, dat is de inkomstenbelasting ook'', sneerde Van Eijle die ook dit onderwerp als populistisch en 'goed voor de krant' wegzette.

Gat

Wethouder Jan van Eijsden was het met Sarath Hamstra eens dat er niet een nog groter gat in de meerjarenbegroting moest worden geslagen. ,,We hebben nog grote uitdagingen voor ons zoals Calluna en Huis van Bestuur en Cultuur. We werken aan een structurele dekkendheid van de begroting en dan moeten we niet op voorhand al grotere gaten slaan. Het geeft geen pas hondenbelasting uit de reserve te dekken'', vond Van Eijle.

Blauw op straat

Wouter Vogelsang BBE noemde het belangrijk dat er meer blauw op straat te zien zou zijn. Dat lokte ook weer reacties uit van bangmakerij door Hamstra. Vogelsang benadrukte dat het hem met name ging om controle op fietsen in de Stationsstraat. ,,Niemand stapt af omdat er niet wordt gecontroleerd. Dat geldt ook voor te hard rijden in de 30 km zones. Een buitengewoon opsporings ambtenaar (boa) of een agent zou zich wat vaker kunnen laten zien. Dat helpt en heeft niets te maken met bangmakerij.'' Volgens Hamstra kostte toezicht ook weer geld. ,,We moeten niet alles van de overheid verwachten, mensen moeten ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen.''

De motie van het behalen van zwemdiploma A door SGP werd ingetrokken door Van der Velden. Een sympathieke motie, maar het onderwerp behoort thuis bij de behandeling van de sportvisie, gaven de fracties aan. De motie van SGP over aanpak om uit de top 100 van criminele gemeenten te komen, werd alleen door VVD gesteund en daarmee verworpen.

Streng

De motie van CDA voor een een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet, werd unaniem gesteund. Het amendement van VVD kreeg geen enkele steun en bijna zelfs niet van VVD zelf omdat Meijsen vergat haar hand op te steken. Ook had ze nog graag een stemverklaring af willen leggen voor het vaststellen van de kadernota, maar haar beurt was voorbij gegaan. Ze had haar hand niet opgestoken en voorzitter Baars was onverbiddelijk. VVD moest leren alert te zijn, vond Baars. Ondanks een hernieuwde smeekbede van Meijsen, liet hij zich niet vermurwen. Het mocht niet meer. Grappig was wel dat Baars zich daarna zelf een paar keer vergiste in het ter stemming brengen van de verschillende moties, waarbij hij de namen van de fracties door elkaar husselde. De vergissing werd hem niet aangerekend, al zou Meijsen dat waarschijnlijk graag hebben gedaan na de zeer strenge bejegening door de voorzitter. De VVD zal de volgende keer vast wel beter opletten.