'Strategie' het toverwoord voor burgemeester Ermelo

ERMELO/REGIO - Burgemeester Baars is kritisch over het strategisch inzicht van de medewerkers binnen de Regio Noord-Veluwe (RNV). ,,De huidige medewerkers zijn te veel gericht op de uitvoering, terwijl het beleid gericht moet zijn op strategie. Strategisch moeten we voorop lopen, we moeten daarom investeren in goede medewerkers.'' Dat zei hij maandagmorgen tijdens het uurtje met de pers.

Deze uitspraken deed hij naar aanleiding van het uittredingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling RNV voor wat betreft de uitvoeringstaken sociaal domein. Ermelo beraadt zich nog over uittreding van de overige uitvoeringstaken van de RNV. De raad heeft hiertoe op 21 april besloten. ,,De sociale dienst zal weer naar de gemeentes gaan, wij denken dat we het zelf beter kunnen. Er was onvoldoende vooruitzicht bij RNV.'' Dat er ook kosten gemaakt moeten worden voor nieuwe medewerkers die nu de taken op zich gaan nemen, moet voor lief worden genomen, vindt Baars. ,,Hierbij gaan de kosten voor de baat uit.''

Airport Lelystad en verbeding A28

Volgens Baars moet er strategisch ingespeeld worden op de huidige ontwikkelingen in de regio zoals ten aanzien van recreatie, toerisme, verbinding met de omliggende regio's, infrastructuur en mobiliteit. ,,Neem de A28, die is nu al dichtgeslibt. We hadden al eerder moeten inspelen op de komst van Airport Lelystad, onder meer door verbreding van de A28 en een intercitystop Harderwijk. Dat laten we nog te veel liggen.'' Ook Amersfoort en Zwolle moeten wat hem betreft ook worden betrokken in de strategie van de Noordwest Veluwe.

H2O

Baars is van mening dat 'strategie' het toverwoord is voor de vooruitgang van de regio waarvan  Ermelo deel uitmaakt. Een kritische noot van ErmeloNext dat ook strategische inzichten blijkbaar niet altijd succesvol zijn, getuige het grote regionale H2O bedrijventerrein dat meer dan tien jaar geleden werd aangelegd, maar waar nagenoeg geen bedrijf zich heeft gevestigd en dat de toekomst (inclusief de bijbehorende crises) niet altijd zijn te voorspellen waardoor het altijd gemakkelijker is een 'koe in zijn kont te kijken', werd met veel gehoon door Baars weggevaagd.,,Deze opmerking van Dijkstra (ondergetekende) is nu precies wat ik bedoel met geen strategisch inzicht, niet vooruit willen denken maar typisch zo'n voorbeeld van altijd behoudend blijven'', hield hij de overige pers triomfantelijk voor. Het toenmalige strategische inzicht om bij Hattemerbroek alle toekomstige bedrijvigheid van de Noord Veluwe op te vangen is voor Ermelo nooit relevant geweest, stelde Baars. ,,Wij hebben altijd gevonden dat Lorentz ons regionale bedrijventerrein zou moeten zijn. Ik heb overigens signalen dat bedrijven uit het nieuwe land weer naar het oude land willen komen.''

Ermelo zal de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten oproepen om in te stemmen met het aantrekken van een kwartiermakeer, zodat de opbouw van de strategische en beleidsmatige samenwerking in RNV 3.0 kan starten. De regio van het RNV 3.0 proces is in handen van de burgemeester van Harderwijk.