Nieuw onderzoek wijst dat uit

ERMELO – 'Ermelo heeft meer dan voldoende parkeerplaatsen, dat heeft nieuw onderzoek aangetoond.'' Dat zegt wethouder Jan van Eijsden. ,,Het laatste onderzoek uit 2004 gaf nog aan dat Ermelo een tekort had van 250 parkeerplaatsen maar het nieuwe onderzoek weerspreekt dat. ,,Er is zelfs een tendens dat er minder behoefte is aan parkeerplaatsen. Meer mensen nemen de fiets en er zijn goede fietsroutes aangelegd. Ook willen we logische fietsroutes richting centrum realiseren en meer fietsparkeerplaatsen.''

Van Eijsden: ,,We willen niet meer investeren in blik. Daarom ook wordt het parkeren in de blauwe zone uitgebreid in het centrum en gaat de duur van 1,5 naar 2 uur, met uitzondering van het Branderskamp (De Verbinding).'' Wanneer de parkeerdruk het in de nabije toekomst toelaat, zal ook hier de parkeerduur worden verruimd tot 2 uur. Nu nog profiteren de horecaondernemers hier van de ruimere parkeerduur. In de tweede helft van 2016 zal een PID aan de raad worden aangeboden voor een aparte studie naar de verkeerscirculatie en parkeerproblematiek bij de Verbinding.

Leeg

Volgens Van Eijsden zijn er ook parkeerplaatsen toegevoegd, zoals het terrein voor 90 langparkeerders aan de Groeneweg. ,,Dat staat nog vaak leeg'', aldus de wethouder. Ook is het parkeerterrein aan de Bree uitgebreid. Met een verbeterd parkeerverwijssysteem zal de parkeerdruk nog beter worden verspreid over de parkeervoorzieningen zoals de Bree, de Markt, Branderskamp et cetera, zodat 'zoekverkeer' zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Parkeren in de wijken wordt nog wel als een probleem ervaren. Hiernaar wordt nog onderzoek en inventarisatie gedaan. Aan de Raad zal voor de oplossing van deze problematiek een krediet van 100.000 euro worden gevraagd.

Vrachtauto's

In 2013 heeft ook een onderzoek gedaan naar het parkeren van vrachtwagens. Hieruit bleek geen sprake van een probleem. Uit de inloopbijeenkomsten echter kwam naar voren dat 's nachts overlast wordt ervaren door geparkeerde vrachtwagens met draaiende koelmotoren op Kerkdennen. Op Veldzicht zijn verkeersverboden en verwijzingen naar de parkeerplaats bij Nulde aan de A28 in voorbereiding. Het realiseren van een speciale parkeervoorziening voor vrachtwagens ziet de gemeente niet als haar taak.

In het parkeeronderzoek is uitgegaan van de behoefte aan parkeren in de zomer, wanneer Ermelo 2 keer zoveel inwoners heeft.

Piekmomenten

Het onderzoek toont overigens wel aan dat het gevoel over de parkeerdruk rond het centrum anders kan zijn dan de werkelijke parkeerdruk. Op piekmomenten is deze op bepaalde plekken wel (te) hoog. Een oplossing kan worden gevonden in het de verkeerscirculatie. Volgens het rapport echter is er een andere visie op parkeren nodig dan in het GVVP uit 2004 naar voren kwam.

De nota parkeernormen wordt in de tweede helft van 2016 worden opgesteld ter inzage gelegd, zo ook het uitvoeringsprogramma. De raad krijgt de stukken aangeboden in december. De evaluatie vindt plaats in 2020.