3375 armaturen vervangen door flexibele verlichting

ERMELO - Van de ongeveer 4000 armaturen van de straatverlichting die Ermelo telt worden er 3375 vervangen voor led-verlichting. Daarmee wordt de straatverlichting in Ermelo modern, duurzaam en flexibel. ,,Het wordt voor Ermelo mogelijk om de verlichting aan te passen aan de omstandigheden en deze eventueel te dimmen dan wel omhoog te draaien'', aldus wethouder Jan van Eijsden.

Sinds vorig jaar  is het mogelijk om via netbeheerder Liander op proef, op de energiekosten van de straatverlichting te besparen. De gemeente kan zelfs de verlichting in bepaalde gebieden in- of uitschakelen. Dat kon echter niet met de huidige armaturen en daarom is gekozen voor nieuwe armaturen, die worden vervangen voor led verlichting. Het gaat om een zogenoemd City Touch systeem, een geavanceerd lichtmanagementsysteem dat via een computerprogramma groepen lantaarnpalen of zelfs individuele lichtpunten aan te sturen. In het eerste deel van de Stationsstraat is het systeem al operationeel. Op verschillende tijdstippen in de avond en in de nacht brandt de straatverlichting op andere sterktes. Van Eijsden: ,,Het is zo ook mogelijk om tijdens straatfeesten de verlichting aan te passen.'' Ook de politie en de brandweer zijn gemachtigd om zo nodig de verlichting aan te passen bij ongevallen of incidenten. Volgens de wethouder wordt een besparing bereikt van 23.000 euro maar het levert ook een bijdrage aan de doelstelling van het landelijk SER Energieakkoord voor openbare verlichting.'' De investering van het systeem kan naar verwachting van de wethouder in circa 10 tot 12 jaar worden terugverdiend. Met het systeem is elders in Nederland al ervaring opgedaan. ,,Maar het is nog vrij uniek, Ermelo loopt zeker niet achter met dit systeem.'' De oude straatverlichting (35 lantaarnpalen) die is weggehaald langs de Spijkweg zal elders worden aangebracht. Zo is ook het nieuwe fietspad  langs de OUde Nijkerkerweg tijdelijk voorzien van de klassieke oude armaturen. Later, wanneer de nieuwe verlichting zal zijn opgeleverd, wordt de nieuwe led verlichting aangebracht.