Tweede Kamerlid aanwezig bij 'sport en samenleving'

ERMELO - Maandag 20 juni organiseerde het CDA Ermelo een politiek café over het thema 'sport en samenleving'. Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot was aanwezig als speciale gast om de circa dertig aanwezige personen mee te nemen in de visie van het CDA op de rol van sport in de Nederlandse samenleving. Bruins Slot vertelde over de wijze waarop sportverenigingen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen, maar ook de 'regeldruk' en problemen rondom het aanstellen van vrijwilligers die veel verenigingen en organisaties ervaren.

Als voorbeeld gaf zij de problemen rondom verkeersregelaars aan die nauwelijks worden opgeleid en gefaciliteerd om grote evenementen te begeleiden en alle praktische problemen waar zij tegen aan lopen. Problemen die ook in Ermelo spelen bleek uit de reactie van het publiek.


Raadslid Erik van der Weide nam het publiek mee door de lokale wereld van sportbeleid en actuele vraagstukken die speelt bij sportverenigingen. Uit de discussie die na afloop van de presentatie volgde, ontstonden enkele interessante perspectieven en uitdagingen voor het nieuwe sportbeleid. Van sportverenigingen wordt naast de maatschappelijke activiteiten die zij al uitvoeren (het aanbieden van sport, beweeg en sociale activiteiten) er nog meer vraag komt om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen (bijvoorbeeld activiteiten voor moeilijk opvoedbare jongeren, of het betrekken van mensen met een fysieke dan wel geestelijke beperking in het sporten). Voor verenigingen wordt het daardoor steeds lastiger om vrijwilligers te vinden die dit én willen én kunnen. Politici moeten volgens de aanwezigen goed nadenken 'hoeveel hooi op de vork van sportverenigingen en vrijwilligers kan liggen'. Ook volgde een discussie over de rol van de gemeente rondom sportbeleid, en de opkomst van de ongeorganiseerde sport en beweeg activiteiten. 'Op eigen initiatief bootcamp of wielrennen draagt net zo goed bij aan de gemeentelijke doelstellingen rondom bewegen, vitaliteit en sociaal samenzijn als het aanbod van de sportvereniging'.
Van der Weide was blij met de dynamiek tijdens de avond: 'Er werd enorm veel input geleverd aan ons. Zowel kansen als valkuilen waar de gemeente rekening mee moet houden. Het is nu aan ons om deze input mee te nemen en te gebruiken tijdens het beoordelen van de nieuwe sportvisie 2016-2020 die dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.'